Pojenie cieląt

Rodzaj i sposób żywienia cieląt ma ogromne znaczenie, ponieważ wpływa na ich zdrowotność, przyszłe użytkowanie produkcyjne oraz rozpłodowe, głównie jałówek. Wszystko to decyduje z kolei o opłacalności produkcji. Odchów cieląt jest jednym z najtrudniejszych okresów dla hodowców, a jednocześnie bardzo ważnym elementem, którego nie wolno zaniechać, ponieważ pierwsze kilka tygodni ma znamienny wpływ na rozwój układu odpornościowego i pokarmowego cielęcia.

Pojenie cieląt siarą
system zarządzania siarą

Zobacz produkt

Taksówka Mleczna
Milk Taxi

Zobacz produkt

Automat do pojenia
cieląt, HL 100

Zobacz produkt

Higieniczna Stacja Pojenia

Zobacz produkt

Calf Expert
automatów do karmienia cieląt

Zobacz produkt

Pasteryzatory do mleka

Zobacz produkt

Preparaty Mlekozastępcze
Tentofok MMP 30

Zobacz produkt

Preparaty Mlekozastępcze
Tentofok KO

Zobacz produkt

Karmienie cieląt sondą

Zobacz produkt

CalfVital – resuscytator dla cieląt

Zobacz produkt