Pojenie cieląt

Rodzaj i sposób żywienia cieląt ma ogromne znaczenie, ponieważ wpływa na ich zdrowotność, przyszłe użytkowanie produkcyjne oraz rozpłodowe, głównie jałówek. Wszystko to decyduje z kolei o opłacalności produkcji. Odchów cieląt jest jednym z najtrudniejszych okresów dla hodowców, a jednocześnie bardzo ważnym elementem, którego nie wolno zaniechać, ponieważ pierwsze kilka tygodni ma znamienny wpływ na rozwój układu odpornościowego i pokarmowego cielęcia.

System Zarządzania Siarą
Pojenie siarą

Zobacz produkt

Taksówka Mleczna
Dystrybutor mleka

Zobacz produkt

HL 100
Automat do pojenia cieląt

Zobacz produkt

Higieniczna Stacja Pojenia

Zobacz produkt

Calf Expert
Automat do pojenia

Zobacz produkt

Pasteryzatory do mleka

Zobacz produkt

Tentofok MMP 30
Preparat Mlekozastępczy

Zobacz produkt

Tentofok KO
Preparat Mlekozastępczy

Zobacz produkt

Karmienie cieląt sondą

Zobacz produkt

CalfVital – resuscytator dla cieląt

Zobacz produkt