Wysoka wydajność mleczna krów upodabnia je coraz częściej  do sportowców wyczynowych. Trzeba w szybkim czasie i  w odpowiedniej ilości dostarczyć organizmowi energii. Czy to jest takie łatwe?  Sportowcy wyczynowi mają do dyspozycji armię lekarzy, dietetyków, fizykoterapeutów- hodowcy bydła mlecznego są tego niestety pozbawieni i ich działania są trudniejsze. Krowa nie powie wprost co jej dolega czy ewentualnie czego jej brakuje. Daje jednak wiele sygnałów mówiących o błędach, szczególnie żywieniowych.
Tu my, hodowcy musimy się nauczyć je rozróżniać i dostrzegać.
Podstawowe choroby przemiany materii ( czytaj. błędy żywieniowe) to KETOZA i KWASICA. Wielu hodowców nie jest w stanie zdiagnozować ich,  a często po diagnozie lekarza weterynarii prawidłowo przeprowadzić okresu leczenia. A trzeba powiedzieć, że większość krów wysokomlecznych ociera się o te dwie jednostki chorobowe. Tylko szybka reakcja może zapobiec ich rozwojowi. Dziś o ketozie.

Co to jest KETOZA i przyczyny jej występowania

Prosto mówiąc jest to choroba przemiany materii powstającą na wskutek zaburzeń w przemianach energetycznych  w organizmie krowy. Rozróżniamy tu ketozę pierwotną, spowodowaną błędami żywieniowymi w okresie zasuszenia oraz  ujemnym bilansem energetycznym po wycieleniu.
Ketoza wtórna występuje najczęściej na wskutek niedożywienia spowodowanego wystąpieniem innych jednostek chorobowych takich np. jak: przemieszczenie trawieńca, endometritis ( a szczególnie zatrzymanie łożyska i zapalenie błon śluzowych macicy), mastitis, urazowe zapalenie czepca czy kulawizn.Ketoza pokarmowa występuje  w przypadku błędnych, niezbilansowanych dawek pokarmowych, szczególnie jeżeli idzie o pasze sprzyjające fermentacji w  żwaczu lub skarmiania pasz zepsutych.
Mechanizm powstawania ketozy jest prosty. Wysoka produkcja mleka i znaczny niedobór energii pochodzącej z pasz powoduje uruchomienie rezerw  energii, zmagazynowanych w tkance tłuszczowej. Ta niedostateczna ilość węglowodanów powoduje spadek poziomu glukozy we krwi, glikogenu w wątrobie oraz kwasu szczawioctowego w mięśniach natomiast wzrost wolnych kwasów tłuszczowych (WKT).  Choroba występuje najczęściej po ocieleniu, w okresie osiągania przez krowę maksymalnej wydajności mlecznej. Brak reakcji na to zjawisko prowadzi do rozpoczęcia procesu ketogenezy i wzrostu poziomu ciał ketonowych we krwi i moczu. Dłuższe utrzymywanie się ujemnego bilansu energii prowadzi do powstawania, w wyniku dość skomplikowanych przemian fizykochemicznych w organizmie, wyższego poziomu ciał ketonowych oraz kwasu acetyloacetonowego . Związki ketonowe usuwane są z organizmu krowy wraz z moczem, mlekiem, potem oraz wydychanym powietrzem, co jeszcze bardziej uszczupla rezerwy energii w organizmie.

Jak rozpoznać KETOZĘ

Podstawowe objawy to głównie utrata apetytu i niechęć w pobieraniu pasz a szczególnie kiszonek. Utrata apetytu wiąże się z osłabionym przeżuwaniem a to prowadzi do gwałtownego spadku wydajności. Postępujące objawy szybko doprowadzają do utraty masy ciała na wskutek próby uruchomienia przez organizm resztek rezerw z tkanki tłuszczowej, odłożonej w okresie zasuszenia. W wydychanym powietrzu wyraźnie jest czuć woń acetonu lub acetylenu. Kał u krów  porażonych ketozą jest suchy i twardy, pokryty śluzem. Występują częste zaparcia. Krowy porażone, a nie leczone, wykazują objawy porażenie poporodowego, może dojść także  do śpiączki i do śmierci.

Jak zapobiegać KETOZIE

Przede wszystkim prawidłowo prowadzić krowę w okresie zasuszenia, nie doprowadzać do nadmiernego otłuszczenia (ocena wg skali BCS to 3,5). Ważnym czynnikiem jest także uzupełnianie dawek pokarmowych krów zasuszonych w prawidłowe dodatki mineralne, o odpowiedniej proporcji P:Ca, w ostatnich 3-4 tygodniach zasuszenia dodawanie soli anionowych.
Prawidłowe żywienie w okresie okołoporodowym , a więc odpowiednie wprowadzenie do dawki pasz treściwych i kontrolowanie ich spożycia i kondycji krów. Idealnym sposobem jest tworzenie grup technologicznych i prowadzenie żywienia o monodietę opartą o TMR, gdyż częste zmiany żywienia są prekursorem powstawania ketozy. Także częstymi przyczynami jest skarmianie pasz sprzyjających ketozie –szczególnie nadmiaru buraków cukrowych, liści buraczanych i zepsutych kiszonek ( lub źle zakonserwowanych). Szczególnego znaczenia nabiera wprowadzenie do dawek dodatków wspomagających przemiany energetyczne i stosowanie tzw. stabilizatorow laktacji, będących wysokoskoncentrowaną energią.
Dzisiaj wielu lekarzy weterynarii jest zaopatrzonych w gluko i ketonomerty. Poniżej podajemy prawidłowe zawartości glukozy i ciał ketonowych we krwi. Poza stosunkiem tłuszczu do białka w mleku jest to podstawowy miernik dla określenia stadium ketozy.

STAN KLINICZNY POZIOM GLUKOZY WE KRWII POZIOM CIAŁ KETONOWYCH WE KRWII
mg/dl mmol/l mg/dl mmol/l
KROWA ZDROWA 40-60 2,22-3,33 2-5 0,11-0,27
STAN SUBKLINICZNY 30-40 1,65-2,22 5-15 0,27-0,82
STAN KLINICZNY <30 <1,65 >15 >0,82

Dzienne zapotrzebowanie krów na glukozę wynosi 0,5 kg na dobę na potrzeby bytowe oraz ok. 0,05 kg na każdy wyprodukowany litr mleka. Tak więc krowa o wydajności 40 litrów dziennie potrzebuje 2,5 kg glukozy i ta ilość powinna być dostarczana systematycznie w ciągu doby.
Głównymi prekursorami glukozy jest w 70% kwas propionowy, kwas mlekowy i pirogronowy.
Bardzo ważne są także dostarczane z paszą aminokwasy. Głównymi paszowymi źródłami glukozy (szybkich przemian) są : ziarna zbóż, ,buraki cukrowe, melasa i wysłodki buraczane melasowane. Coraz częściej dla krów podaje się także bioglicerynę lub inne preparaty oparte o glicerynę lub glikol propylenowy, jako źródło szybkiej energii.

Poniższy wykres przedstawia jak przebiega bilans energetyczny krowy w okresie laktacji.

Dr Inż. Tomasz Soukop

W następnym serwisie o kwasicy. Zapraszamy.