Chów cieląt

Trzymywanie cieląt w budkach igloo przynosi dla nich wiele korzyści zdrowotnych. Badania i obserwacje zwierząt przetrzymywanych w budkach na wolnym powietrzu potwierdzają skuteczność tej metody odchowu w zakresie znacznej poprawy odporności na choroby. Badania wykazały, iż cielęta odchowywane w cielętnikach zamkniętych zapadały na biegunki i zapalenia dróg oddechowych, w przeciwieństwie do cieląt utrzymywanych na powietrzu.

chów cieląt - AquaBlend

TwinHutch

Zobacz produkt
chów cieląt - AquaBlend

Kojce dla cieląt

Zobacz produkt
chów cieląt - AquaBlend

Budki grupowe do 7 cieląt

Zobacz produkt
chów cieląt - AquaBlend

Iglo dla cieląt – do 14 zwierząt

Zobacz produkt
chów cieląt - AquaBlend

Drabiny paszowe dla bydła- komfortowe utrzymanie bydła w kojcach grupowych

Zobacz produkt