Handel bydłem

Kolebką pochodzenia użytkowanego dzisiaj w handlu bydłem na świecie jest Fryzja, leżąca w większej części w Holandii. Większość liczących się europejskich populacji powstała właśnie pod wpływem bydła fryzyjskiego, importowanego przede wszystkim z tego kraju. Również polskie czarno-białe krowy stosowane w handlu bydłem zostały wytworzone w wyniku krzyżowania miejscowego bydła z bydłem fryzyjskim (pochodzącym po części także z Niemiec), a historia tego procesu liczy przynajmniej sto kilkadziesiąt lat.

handel bydłem - AquaBlend

Młodzież hodowlana

Zobacz produkt
handel bydłem - AquaBlend

Jałówki cielne sprzedaż

Zobacz produkt
handel bydłem - AquaBlend

Krowy Mleczne

Zobacz produkt