Calf Expert
Automat do pojenia

Wszystkie ważne informacje są zawsze dostępne na wyciągnięcie ręki: w Automacie, Stacji higienicznej lub w Twoim telefonie komórkowym. Przyspieszone zostaje nie tylko przygotowanie diety mlecznej, ale również mycie automatyczne. Wreszcie, karmienie replica hublot big bang automatic black skeletal dial mens watch 311 ci 1170 vr dpm13 mlekiem pełnym jest tak samo wygodne jak podawanie preparatu mlekozastępczego. W połączeniu ze podwójnym zbiornikiem schładzania mleka DoubleJug, CalfExpert automatycznie steruje funkcjami, w tym myciem wszystkich przewodów i zbiorników. Oprogramowania CalfExpert wyposażone jest w sterowanie dotykowe.

Informacje ogólne
Calf Expert Automat do pojenia

Pojenie dużej liczby zwierząt

Karmienie dużej liczby zwierząt świeżą mieszanką dostosowaną do potrzeb każdego z nich jest ogromnym wyzwaniem. CalfExpert opanował tę sztukę do perfekcji.

Zawsze świeżo wymieszane

Calf Expert Automat do pojeniaMleko dla każdego cielęcia jest zawsze świeżo wymieszane przez automat CalfExpert. Wszelkie pozostałości mleka są utrzymywane w cieple i wypłukiwane z systemu po dłuższych przerwach w piciu. Inne automaty do karmienia cieląt lost vape thelema quest coils działają w oparciu o „centralną pulę” mleka. W tak przechowywanym mleku, w temperaturze 40 °C, zawartość drobnoustrojów podwaja się co 20 minut. Natomiast CalfExpert gwarantuje maksymalną higienę i karmienie odpowiednie dla każdego zwierzęcia.

Czytaj więcej

Indywidualne dostosowanie 

Mleko przechowywane w centralnej puli ma jeszcze jedną zasadniczą wadę: nowoczesne programy żywieniowe (np. programowanie metaboliczne) wymagają wyższego stężenia preparatu mlekozastępczego (CMR) na początku chowu (np. 160 g/l), aby dać odpowiedni impuls. Jednakże w fazie odsadzenia konieczne jest mniejsze stężenie (130 g/l). Karmienie w tak zindywidualizowany sposób jest możliwe tylko wtedy, gdy mieszanka jest przygotowywana indywidualnie dla każdego cielęcia, jak to ma miejsce w przypadku CalfExpert!

Logika

Przy okazji pracy nad nowym CalfExpert zaprojektowaliśmy procesy mieszania i wymiany cieląt tak, aby były jeszcze szybsze, tym samym zoptymalizowaliśmy wykorzystanie stacji higienicznych. Dzięki szybkiemu mieszaniu mleko trafia na stanowisko już po 3 sekundach. Po ostatnim wymieszaniu, system natychmiast przechodzi do stanowiska boksu i karmione jest kolejne cielę. Dodatkowo, menu CalfExpert pozwala na ustalenie priorytetów, tak by młode lub chore cielęta były traktowane preferencyjnie. Wypróbowany i zaufany program „flexitime” zapewnia dodatkową gwarancję, że czas karmienia cieląt będzie bardzo równomiernie rozłożony w ciągu dnia, a zwierzęta nie będą się tłoczyć wokół stanowisk. Nawet jeśli stado jest liczne, cielęta nie będą musiały zbyt długo czekać na swoją kolej, a ich „doświadczenie pobytu na stanowisku” będą pozytywne.

Spokojne i posłuszne cielęta 

Ponieważ CalfExpert nie ogranicza karmienia do określonych pór dnia, cielęta mogą przychodzić i pić przez 24 godziny na dobę. Cielęta nie będą już postrzegać personelu jako mamki, dzięki czemu pozostaną spokojne, gdy ludzie schodzą do obory. Młodsze i słabsze cielęta będą miały tyle czasu, ile potrzebują na wypicie pełnej racji żywnościowej. A ponieważ CalfExpert pracuje w oparciu o inteligentny program kredytowy, każdemu cielęciu przyznawany jest „kredyt mleczny” w innym czasie. Oznacza to, że na stanowisku panuje mniejszy tłok. Ponadto, „antypiracki” zawór mleka zapewnia, iż silniejsze zwierzęta nie będą podkradały pokarmu słabszym. Wynik: wyjątkowo zgodne i zrelaksowane grupy cieląt!

Programowanie metaboliczne

Intensywne żywienie w pierwszych tygodniach życia cielęcia zwykle prowadzi do znacznego zwiększenia produkcji mleka w późniejszym okresie. Jednak właściwe odsadzenie cieląt, np. po fazie ad libitum, stawia przed każdym hodowcą bydła szczególne wyzwania. Dzięki CalfExpert, każde cielę odsadzane jest powoli zarówno pod względem zarówno ilości, jak i stężenia mleka.

Efektywne mieszanie preparatów mlekozastępczych

Elastyczne żywienie oznacza również, że szeroka gama preparatów mlekozastępczych i dodatków musi być przygotowana w sposób optymalny i bez grudek. Mieszadło PowerMixer z płynnym sterowaniem zapewnia łagodny start, w celu uniknięcia rozprysków, a następnie intensywnie miesza proszek mleczny. Oznacza to, że cielę otrzymuje świeżo wymieszane mleko bezpośrednio do smoczka w ciągu zaledwie 3 sekund.

A jeśli potrzeba więcej czasu? 

W przypadku młodych lub słabych cieląt proces karmienia może czasami trwać dłużej. W takim przypadku zapobiega się oddzieleniu proszku mlekozastępczego przez powolne, ciągłe mieszanie. A jeśli robi się zimniej, grzałka w mikserze zawsze utrzymuje stałą temperaturę mieszanki, niezależnie od tego, jak wiele czasu potrzebuje cielę.

Specyficzne dodatki paszowe 

Minimalne dawki dodatków paszowych mogą być dodawane do diety mlecznej w celu ustabilizowania układu pokarmowego. Dieta mleczna chorych cieląt może być wzbogacana o leki, a specjalistyczny program żywieniowy może uwzględniać elektrolity. W tym celu można wykorzystać dwa dozowniki dodatków w proszku i dwa dozowniki płynów. Podobnie jak w przypadku programu mlecznego, również dla takiego dodatku można zaprogramować różne krzywe żywienia. Oznacza to maksymalną elastyczność w trosce o zdrowie cieląt!

EvenMilk: inteligentne żywienie mlekiem pełnym 

Mleko pełne jest idealne dla cieląt – łatwo ulega trawieniu i zapewnia najlepsze wyniki. Dzięki programowi CalfExpert karmienia mlekiem pełnym można ustawić proporcje mleka pełnego lub uzupełnić je w dowolny sposób. A co, jeśli automat wyczerpie cały zapas mleka pełnego? Czy wtedy podawane jest mleko w proszku? W takim przypadku cielęta doznałyby stresu związanego ze zmianą i mogłyby mieć problemy z trawieniem. „EvenMilk”, nasz inteligentny system kontroli mleka pełnego, wie, jak dużo go pozostało, i jak dużo ma być wydane. Dba o to, by mleko pełne i preparat mlekozastępczy były mieszane w zrównoważonych proporcjach, nawet jeśli objętości mleka pełnego zmieniają się codziennie.

Czysty i niezawodny 

Automat do karmienia cieląt w założeniu ma ułatwiać pracę hodowcy i działać nieprzerwanie przez 24 godziny. Aby to osiągnąć, musi pracować niezawodnie w trudnych warunkach obory cielęcej, tak jak nasz CalfExpert.

Czyszczenie rurek łącznie ze smoczkami

Kiedyś we wszystkich dostępnych systemach rurek znajdował się osad zanieczyszczonego mleka, ponieważ nie były czyszczone wystarczająco często lub były czyszczone niedokładnie. Stacja higieniczna HygieneStation płucze cały przewód mleczny aż do smoczków podczas dłuższych przerw w piciu mleka. Ponadto, cały system mleczny jest czyszczony kilka razy dziennie. Gdy używany jest system DoubleJug, przewód doprowadzający CalfExpert jest automatycznie czyszczony za jego pomocą. W ten sposób zmniejsza się narażenie na bakterie, następuje poprawa zdrowia cieląt oraz można zaoszczędzić na ręcznym czyszczeniu.

Dwa środki czyszczące

Aby jeszcze bardziej zoptymalizować czyszczenie, CalfExpert może stosować dwa różne środki czyszczące: Naprzemiennie dla każdego cyklu lub połączone w obrębie jednego procesu: (alkaliczny, płukanie, kwaśny, płukanie). Pompy środków czyszczących montowane są na zewnątrz. Dzięki temu mogą czerpać bezpośrednio ze zbiorników. Ten system jest bezpieczny i wygodny. Dodatkowo, CalfExpert generuje automatyczne komunikaty, gdy tylko pojemnik jest pusty.

Osłona przeciwko owadom w standardzie 

Dwoje dużych drzwi chroni przedział krytyczny, w którym zainstalowane są misy mieszające. Utrzymują muchy z dala od mleka i zapobiegają problemom w systemie mleka. Drzwi mogą być zamknięte, tak żeby zapobiec ewentualnym obrażeniom u dzieci.

Zintegrowana instrukcja obsługi

Wyświetlacz 7″ służy nie tylko do wygodnego odczytu wszystkich danych dotyczących cieląt. Naciśnięcie przycisku z ikoną książki otwiera teksty pomocnicze i informacje z instrukcji obsługi na każdym poziomie programu.

Gotowość do pracy bez względu na pogodę 

Cielęta uwielbiają przebywać na otwartej przestrzeni – tak samo jak automat CalfExpert! Jest on wyposażony w program zapobiegania zamarzaniu, który uruchamia się automatycznie w momencie wykrycia mrozu. Czujniki w każdej stacji higienicznej i w komorze mieszania CalfExpert mierzą temperaturę otoczenia, a następnie odpowiednio dostosowują temperaturę mieszania i intensywność programu zapobiegającego zamarzaniu. Powierzchnie zewnętrzne automatu mogą być czyszczone wodą, jako ze wszystkie komponenty wrażliwe są zabezpieczone przed rozpryskami wody.

Regularna kontrola sprzętu jest prosta: wszystkie ważne komponenty CalfExpert można szybko i łatwo przetestować w menu konserwacji. Można również samodzielnie przeprowadzić szybką kalibrację, ponieważ oprogramowanie zawsze podaje dokładne wskazówki co należy zrobić. Zalecamy, aby Twój CalfExpert był serwisowany przez wykwalifikowanego technika przynajmniej raz w roku. Dzięki temu zyskasz pewność, że automatyczny podajnik będzie gotowy do następnego cyklu odchowu.

Inteligentna praca - lepsza wydajność 

Upiecz dwie pieczenie na jednym ogniu: CalfExpert nie tylko uwolni Cię od męczących i trudnych zadań, ale także podniesie jakość karmienia.

 

Oprogramowanie CalfExpert

Całkowicie nowe oprogramowanie sterujące oferuje maksymalną przejrzystość i prostą obsługę automatu CalfExpert. Wszystkie dane dotyczące cieląt, wraz z indywidualnymi krzywymi żywienia, listą alarmów, parametrami technicznymi itp. mogą być otwierane na wyświetlaczu 7″. Poprzez połączenie z siecią Wi-Fi możliwy jest również dostęp do indywidualnych danych na urządzeniach mobilnych, a także odbieranie powiadomień w przypadku wystąpienia błędów.

Inteligentne przyciski - SmartKeys 

Dzięki świadomemu odrzuceniu technologii bezdotykowej i stosowaniu tzw. SmartKeys, CalfExpert może być obsługiwany na mrozie, w deszczu, w rękawicach, a nawet brudnymi palcami. Podświetlane przyciski inteligentne SmartKeys przeprowadzą Cię przez program.

Większe dochody dzięki lepszej wydajności 

Cielęta, których zapotrzebowanie energetyczne jest wcześniej i obficiej zaspokajane, wcześniej rozpoczynają laktację i produkują więcej mleka! Co więcej, CalfExpert zapewnia idealne warunki utrzymania zwierząt w jak najlepszym zdrowiu. Oznacza to niższą śmiertelność i więcej zwierząt w stadzie wyhodowanym ze potomstwa. To z kolei zapewnia możliwość systematycznej selekcji i sprzedawania nadprogramowych jałówek z zyskiem. Co więcej: zmniejszenie koniecznych nakładów pracy zwalnia zasoby, które można wykorzystać w inny sposób.

Więcej czasu i elastyczności 

Opiekuj się cielętami wtedy, kiedy TY to zaplanujesz – nie pozwalaj im dyktować sobie planu dnia. Zazwyczaj w porze porannej i wieczorem istnieje szereg innych zadań i obowiązków do wykonania: dojenie i karmienie krów, przygotowywanie śniadania dla rodziny, zawożenie dzieci do szkoły, i tym podobne. CalfExpert karmi twoje cielęta. Ty musisz tylko zarządzać maszynami i zwierzętami. Ponadto, dzięki nowej stacji higienicznej HygieneStation, czas konieczny do nauczenia cieląt korzystania z urządzenia jest zredukowany do minimum.

Zautomatyzowane procesy robocze 

Dzięki CalfExpert wszyscy pracownicy wiedzą, co mają robić i kiedy. W regularnych odstępach czasu przeprowadzają kontrole, wymianę smoczków, itp. CalfExpert generuje powiadomienia o niedoborze preparatu mlekozastępczego w proszku, mleka pełnego, lub środka czyszczącego z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie informuje, że „zbiornik na preparat mlekozastępczy w proszku jest pusty” – przypomnienie o niskim poziomie napełnienia pojawia się kilka godzin wcześniej, co pozwala uniknąć pośpiechu i paniki.

 

Oprogramowanie CalfGuide 

Opcjonalne oprogramowanie CalfGuide, z dostępną na życzenie chmurą CalfGuide Cloud, zapewnia jeszcze większą wygodę pracy. Dane dotyczące cieląt mogą być jeszcze wyraźniej oceniane, informacje uzupełniane i później eksportowane. Dalsze informacje można znaleźć na stronie 22 i następnych. CalfGuide oferuje również pomocne narzędzie „To-do management”, które każdego ranka informuje Ciebie lub Twoich pracowników o tym, co należy zrobić w ciągu dnia.

Automat karmiący z potencjałem rozwojowym 

Dzięki 4 stanowiskom karmiącym, Twój CalfExpert jest w stanie wykarmić do 100 cieląt, w pewnych okolicznościach nawet do 150 cieląt! Jeśli na chwile obecną masz do wykarmienia mniej cieląt, to nic – inteligentna modułowa konstrukcja naszego automatycznego systemu karmienia pozwala na rozbudowę w dowolnym momencie, z wszystkimi dostępnymi opcjami. Możesz zaoszczędzić pieniądze teraz, a pełne możliwości sprzętu wykorzystać później.

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna 

Zasilanie i ogrzewanie
wydajność
400 V 16 A (6 kW) lub
230 V 16 A (3 kW)
Wydajność przy 4 stanowiskach karmienia do 100 cieląt
(do 150 cieląt w niektórych przypadkach)
System identyfikacji Multireader HDX i FDX
Zbiornik na preparat mlekozastępczy w proszku 90 l / 50 kg
Wysokość napełniania proszkiem 1,12 m
Wydajność grzewcza 12 l
Wymiary automatu CalfExpert
(szer. x gł. x wys.)
0,6 x 0,7 x 1,21 m
Wymagana przestrzeń użytkowa dla
CalfExpert
1 x 1 m

* Specyfikacja techniczna może ulec zmianie!

 

Wyposażenie podstawowe i opcjonalne

 • 1 Mieszadło PowerMixer z układem logicznym SoftStart i grzałką
 • Mleko świeżo przygotowane według indywidualnych potrzeb każdego zwierzęcia
 • Oprogramowanie do karmienia CalfExpert ze zintegrowanymi instrukcjami obsługi i funkcjami pomocy
 • Wyświetlacz 7″ z przyciskami SmartKeys
 • 8 wstępnie ustawionych krzywych żywienia (łącznie z krzywą metaboliczną), z możliwością adaptacji dla poszczególnych zwierząt
 • Płukanie zbiornika mieszającego i linii ssawnej
 • Dwie pompy do środków czyszczących do automatycznego czyszczenia wszystkich elementów transportujących mleko z automatycznym komunikatem o opróżnieniu.
 • Temperatura czyszczenia do 65 °C
 • Łatwe w czyszczeniu powierzchnie wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego
 • Magazyn na 50 kg preparatu mlekozastępczego przy wysokości napełniania 112 cm
 • Wydajny ślimak transportujący proszek, odpowiedni do różnych CMR
 • Wczesne ostrzeganie przed niedoborem preparatu mlekozastępczego w proszku
 • Automatyczne rejestrowanie nowych cieląt
 • Możliwości karmienia w trybie Flextime, aby uniknąć stresujących, regularnych godzin karmienia
 • Logika QuickChange dla szybszego przełączania kredytów mlecznych między cielętami
 • Pamięć do danych 250 cieląt
 • Program zapobiegający zamarzaniu, aktywowany automatycznie
 • Osłona przed owadami w modelu standardowym
 • Wi-Fi jako standard w automacie dla cieląt

Stacja higieniczna HygieneStation

 • Możliwość obsługi do 4 stanowisk karmienia przez jeden automat CalfExpert
 • Pompa jako automatyczne i ręczne narzędzie treningowe dla cieląt, ponieważ dostarcza dietę mleczną do strzyków
 • Zawór „antypiracki” zapobiegający podbieraniu mleka
 • Możliwa jest odległość do 7 m między automatem a stanowiskiem
 • Rozpoznawanie zwierząt poprzez kołnierze H&L lub identyfikację kolczyków zgodną z normą ISO (tryb pół- i full-duplex)
 • Możliwość odchylenia w celu wyrzucenia brudu
 • Diodowe podświetlenie smoczków
 • Miska na ślinę

 

·    Czyszczenie smoczków

 • Po każdej wizycie smoczek jest płukany wodą

 

·    Stacje higieniczne – wyświetlacz

 • Wyświetlanie numeru zwierzęcia i statusu alarmu
 • Wskazanie alarmów i kredytów mlecznych cieląt
 • Uwolnienie dodatkowej mieszanki

 

·    Waga zwierzęca

 • Waga zwierzęca na stanowisku, dla optymalnego zarządzania
  cielętami i zindywidualizowanego odsadzania

Stanowisko podajnika koncentratu

Stanowisko podawania koncentratu z rejestracją ilości i funkcją odsadzania.

Oprogramowanie CalfGuide (dostępne od wiosny 2019 r.)

 • Oprogramowanie zarządzające z własnym serwerem
 • Kontrola dwukierunkowa programu CalfExpert
 • Lokalnie funkcjonujący wariant (bez Internetu), zintegrowane połączenie w chmurze

Aplikacja CalfGuide App (dostępna od wiosny 2019 r.)

 • Najważniejsze informacje na Twoim smartfonie
 • Komunikaty ostrzegawcze (np. wkrótce zabraknie preparatu mlekozastęczego)

Drugi moduł PowerMixer

 • Jednoczesne karmienie dwóch cieląt
 • Z układem logicznym SoftStart i grzałką

QuadroFlex (dostępny od połowy 2019 roku)

Jednoczesne żywienie 4 cieląt, z elastyczną adaptacją do indywidualnych potrzeb cieląt.

Dozownik dodatków

 • Dwa dozowniki dodatków i leków w proszku, z programem dietetycznym zapobiegającym biegunce
 • Dwa dozowniki dodatków i leków w płynie

Rozbudowa komory proszku

Rama składowania na kolejne 25 kg preparatu mlekozastępczego (wysokość napełniania 138 cm).

Opcjonalna dieta na mleku pełnym

 • System pełnego mleka do zmiennego wydawania mleka pełnego w procentach od 35 – 100 %, wyposażony standardowo w efektywną spiralę wymiennika ciepła i automatyczne czyszczenie

 

·    Milkboy

 • Zbiornik do przechowywania (110 l) na kółkach
 • Mieszadło uruchamiane w zadanych odstępach czasu przez CalfExpert
 • Chłodzenie wodą (bez potrzeby zasilania) sterowane termostatem

 

·    Zbiornik chłodzący DoubleJug

 • Podwójny zbiornik chłodzący (2 x 190 l lub 2 x 380 l)
 • Sterowanie przez CalfExpert
 • W pełni automatyczne czyszczenie przewodów doprowadzających
Galeria Zapytaj o produkt

Masz pytania? Zadzwoń!

507 061 008

lub wypełnij formularz kontaktowy

  Pytanie o produkt:

  Rozwiń

  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest AQUABLEND SP. Z O. O. POLSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, prowadząca działalność pod adresem: Partyzantów 8/55, 80-254 Gdańsk.