Hydrovit 20% E + Se
Mieszanka witaminowa dla bydła

Hydrovit E+Se to premiks farmerski o wysokiej zawartości witaminy E i Selenu przeznaczony dla krów mlecznych

Szczególnie polecany w okresie okołoporodowym oraz w problemach narządów rodnych ( metritis, zaburzenia płodności). Podawany z wodą pitną indywidualnie lub grupowo.

Informacje ogólne
Witaminy dla bydła - Hydrovit 20% E + Se

Jak to działa?

 • Montujesz aplikator w system poidlany w oborze. Pamiętaj aby obieg wody kończył  się na poidłach.
 • Aplikator to pompa membranowa. Krowa pijąc wodę wyzwala pulsu i pobór produktu.
 • Pijące wodę krowy pobierają podłączone do systemu składniki, mogą to być minerały, witaminy, dodatki energetyczne, suplementy odpornościowe, itp.

Zastosowania witamin dla bydła ma swoje zalety

 • Wyższa odporność w okresie okołoporodowymHydrovit 20% E + Se Dodatek witaminowy
 • Lepsza płodność, wyraźniejsze ruje
 • Łagodniejsze okresy przejściowe
 • Zdrowsze cielęta
 • Zdrowsza macica
 • W celu wyrównania zaburzeń absorpcji witaminy E i Selenu
 • Pomocniczo podczas  leczenia i w okresie rekonwalescencji
 • Przy problemach z rozrodem
 • Tranzycyjnie  w okresie szczytów laktacyjnych
 • Szokowo w celu uzupełnienia dziennej dawki paszowej

Witamina E i selen pełnią ważną rolę w okresie zasuszenia, polegającą na blokowaniu reakcji utleniania. Niedobory tych składników w okresie okołoporodowym mogą doprowadzić do zatrzymania łożyska i obniżenia produkcyjności krów po ocieleniu oraz wystąpienia mastitis.

Czytaj więcej

Każda krowa pije wodę - Wykorzystaj to!

Każda krowa chora czy zdrowa pije wodę w relacji do wydajności mlecznej. Im więcej mleka tym wyższe zapotrzebowanie i więcej wypijanej wody ( pamiętajmy, że na każdy wyprodukowany litr mleka krowa pobiera 4 litry wody). Montując aplikator dozujący w swojej oborze zapewniasz każdej krowie proporcjonalną do wydajności ilość dodatków mineralnych, witaminowych, energetycznych i innych.

Tradycyjny system zaopatrzenia mineralno-witaminowego, polegający na grupowym dozowaniu minerałów nie uwzględnia różnic produkcyjnych. Najczęściej karmimy średnią grupę ( nawet stosując grupy technologiczne), doprowadzając do przedawkowania lub do niedoborów składników mineralno-witaminowych w dawce. Tylko część zwierząt otrzyma optymalną ich ilość.
Każde zwierzę pobierając wodę, pobiera składniki mineralne i witaminy. Zależnie od masy ciała, fazy laktacji, wydajności mlecznej, czy mięsnej  woda pobierana jest w różnych ilościach . Poziom zapotrzebowania na wodę zwierzę ustala sobie indywidualnie. Różne jest także pobranie wody w zależności od rodzaju skarmianych pasz.

Mikro i makroelementy z wodą pitną

Ustalając zestawienie dziennej dawki pokarmowej dla krów mlecznych, kalkulacje ograniczają się przeważnie do obliczeń zawartości białka, wartości strukturowych oraz energii w suchej masie.

Należy jednak pamiętać, że mikro i makroelementy również podawane powinny być w odpowiednich proporcjach.

 

Odpowiedni bilans mineralny odpowiada za:

 • procesy trawienne
 • odpowiednią odporność chorobową
 • wychów młodych zwierząt oraz produkcję mleczną, szczególnie krów wysokowydajnych
 • względy oszczędnościowe

 

Płynne dodatki mineralne, zapewniają optymalne wykorzystanie znajdujących się w nim mikro i mikroelementów.

Badania naukowe udowodniły, że płynna jonowa forma, szybciej i efektywniej pochłaniana jest do układu krwionośnego a procentowy stosunek ich wykorzystania w organizmie nieporównywalnie wyższy. Płynne dodatki mineralne zapewniają oszczędne, adekwatne do potrzeb zużycie.

Przyswajalność w organizmie

Płynne dodatki  mineralne to skoncentrowany bardzo czysty roztwór  elektrolitów. Mikro i mikroelementy wchłaniane są do organizmu, bezpośrednio po przekazaniu ich do poszczególnych odcinków układu pokarmowego, przyspieszając tym samym procesy absorpcyjne. Zestawienie komponentów oraz ich jonowa forma powoduje ich optymalne wykorzystanie.

Czystość

Farmaceutyczna czystość mikro i makroelementów stosowanych do produkcji, zapewnia wysokowartościowy, czysty roztwór. Czystość materiałów stosowanych do produkcji w kombinacji z wysokim stopniem przyswajalności w organizmie rozwiązuje problem gnojowicy, w której odpowiednio niższa zawartość fosforu, amoniaku i innych pierwiastków  korzystniej wpływają na środowisko.

Dozowanie poprzez pompę wodną

Dozowanie za pomocą pompy dozującej, jest unikalną metodą zaopatrywania krów w mikro i makroelementy. Woda, jest idealnym środkiem transportu dla pierwiastków podawanych sukcesywnie i bez przerwy w małych porcjach, konsumowanych przez krowy w czasie poboru wody. Sposób, ten pozwala na automatyczne zaopatrywanie krów w mikro i makroelementy bezpośrednio z poideł.

Negatywny wpływ żwacza

Do 80% pobieranej przez krowy wody omija żwacz przechodząc bezpośrednio do trawieńca, dzięki czemu wrażliwe pierwiastki nie niszczone są przez florę bakteryjną w żwaczu.

Dozowanie płynnych dodatków

Odpowiednia, dostateczna dawka, zamyka się w granicach między 30 a 60 gram na krowę dziennie i zależna jest od wydajności mlecznej, indywidualne zapotrzebowanie ustala jest sama krowa

 • chora krowa = > traci apetyt = > pije wodę
 • nisko produktywna krowa => wypija mniej wody => pobiera mniej produktu
 • wysoko produktywna krowa => wypija więcej wody => pobiera więcej produktu

 

Ten bardzo prosty i zarazem logiczny sposób, umożliwia dostarczenie odpowiedniej ilości mikro i makroelementów indywidualnie każdej krowie w stadzie. Dozowania dodatków paszowych: mikro i makroelementów, witamin dodatków energetycznych, odbywa się przy pomocy aplikatora dozującego Dostec. Dostec (220 V), to pompa membranowa zaopatrzona w wodomierza z czujnikiem, zawór zwrotny oraz inżektor wtryskujący. Dodatki paszowe pobierane są tylko wtedy kiedy pobierana jest woda.

Informacje techniczne

Hydrovit 20%E + Se

Premiks płynny. Stosowany w celu wyrównania zaburzeń absorpcji witaminy E i Selenu. Pomocniczo podczas lub po chorobowo w problemach rozrodowych, tranzycyjnie i w okresie szczytów laktacyjnych oraz w celu uzupełnienia dziennej dawki paszowej . Wysoka zawartość witaminy E (d-alfa-tocopherol) oraz Selenu.
Emulsja: Przystosowana do łatwego mieszania z wodą. Do zastosowania z woda pitną dla krów.

Dodatki w 1 litrze

Witaminy, pro-witaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane substancje o podobnym działaniu.

Witamina E 200 000 mg
Selen 200 mg

Zastosowanie

Z wodą pitną

10 ml na krowę, 1-2 razy w tygodniu. Dawka proporcjonalna do wydajności mlecznej lub masy ciała. Szczegółowe informacje dotyczące dawkowania dla krów (patrz: Informacja Dystrybutor).
Maksymalna dobowa dawka z wodą pitną: 37,5 ml na krowę dziennie lub 1500 ml na 1000 kg paszy. Ilości nie mogą przekraczać dobowych granic: Wit E = 7 500 I.U. na kg i Selenu 7.5mg na krowę dziennie oraz 0.3mg/kg paszy (88%SM).

Przed zastosowaniem lub przedłużeniem okresu stosowania należy zasięgnąć opinii specjalisty ds. żywienia lub lekarza weterynarii.
Przechowywać w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu.

Opakowanie

Butelka 1Litr

Artikuł naukowy suplementacji witaminą E i Selenem

Artikuł naukowy suplementacji witaminą E i Selenem (np. Hydrovit E + Se)

 

Effects of Selenium and Vitamin E Administration During a Late Stage of Pregnancy on Colostrum an Milk Production in Dairy Cows, and on Passive Immunity and Growth of Their OffspringN Lacetera 1, U Bernabucci, B Ronchi, (National Library of Medicin, National Cernter for Biotechnology Information Am J Vet Res 1996 Dec;57(12):1776-80.)
Tłumaczenie streszczenia z języka angielskiego na język polski, J. Feikema 2.6.2020

 

Wpływ podawania selenu i witaminy E w późnym okresie ciąży na siarę i produkcję mleka u krów mlecznych oraz na bierną odporność i wzrost potomstwa

Cel: Określenie wpływu podawania selenu (Se) i witaminy E (VE) w późnej ciąży na status Se, stężenie immunoglobulin w osoczu oraz produkcję siary i mleka krów mlecznych oraz na status Se, odporność bierną i wzrost potomstwa.

Zwierzęta: 25 krów rasy Holstein i ich potomstwa.

Procedura: 3 i 1,5 tygodnia przed wycieleniem, selenin sodu (5 mg / 100 kg masy ciała) i octan d, 1-alfa-tokoferylu (25 jm / 100 kg) podano 13 krowom. Pozostałe 12 krów nie było leczonych. Status Se oceniono przez pomiar aktywności peroksydazy glutationowej w erytrocytach (GSH-Px-E).

Wyniki: 13 leczonych krów miało wyższe (P <0,01) wartości GSH-Px-E podczas wycielenia i podczas pierwszych 12 tygodni laktacji. Zmiany stężeń immunoglobulin w osoczu przed lub po wycieleniu nie różniły się między 2 grupami krów. W ciągu pierwszych 36 godzin po wycieleniu (4 dojenia), leczone krowy wytwarzały 22% więcej siary niż ich nieleczone
odpowiedniki (P <0,005). Odsetki immunoglobulin siarowych nie różniły się między 2 grupami. W ciągu pierwszych 12 tygodni laktacji leczone krowy produkowały 10% więcej mleka niż krowy nieleczone (P <0,005). Wartości GSH-Px-E w chwili urodzenia i 28 dni życia były znacznie wyższe u cieląt od leczonych krów. Stężenia immunoglobulin w osoczu i
masa ciała podczas pierwszych 56 dni po urodzeniu nie różniły się między cielętami urodzonymi u leczonych lub nieleczonych krów.

Wnioski i znaczenie kliniczne: Krowy otrzymujące Se i VE w późnej ciąży wytwarzają dużenilości siary i mleka. Siara produkowana od krów, którym podano Se i VE, jest odpowiednian do karmienia nowonarodzonych cieląt i do przechowywania w celu późniejszego wykorzystania. Poprawa statusu Se u cieląt urodzonych przez krowy, którym podano Se i VE w późnej ciąży, nie jest korzystna dla biernej odporności i wzrostu.

Artikuł naukowy suplementacji witaminą E i Selenem

Artikuł naukowy suplementacji witaminą E i Selen (np. Hydrovit E + Se)

 

Comparing the effect of Oral Supplementation of Vitamin E, Injective Vitamin E and Selenium or Both during Late Pregnancy on Production and Reproductive Performance and Immune Function of Dairy Cows and Calves. Farokh Kafilzadeh, 1 Habibollah Kheirmanesh, 1 Hamed Karami Shabankareh, 1 Mohhamad Reza Targhibi, 1Elaheh Maleki, 1 Mahdi Ebrahimi,m2 and Goh Yong Meng 2 , 3 ,* (ScientificWorldJournal. 2014; 2014: 165841. Published online 2014 Jun 18. doi: 10.1155/2014/165841)

Tłumaczenie streszczenia z języka angielskiego na język polski, J. Feikema 2.6.2020

 

Porównanie wpływu doustnej suplementacji witaminy E, iniekcyjnej witaminy E i selenu lub obu w późnej ciąży na produkcję i wydajność reprodukcyjną oraz funkcję immunologiczną krów mlecznych i cieląt.

 

Celem tego badania było określenie wpływu suplementacji witaminy E przed porodem z lub bez iniekcji witaminy E i selenu (Se) na wydajność produkcyjną i reprodukcyjną oraz funkcję immunologiczną krów mlecznych. Sześćdziesiąt krów mlecznych rasy Holstein podzielono losowo na trzy grupy pod koniec ciąży. Krowy w każdej grupie otrzymały jeden z trzech zabiegów: (1) pojedyncze wstrzyknięcie domięśniowe (im) witaminy. E + selen 3 tygodnie przed porodem; (2) codzienna suplementacja doustnego wit. E podawane od 3 tygodni przed porodem do porodu; (3) iniekcyjny wit. E + Se z codzienną suplementacją wit. E. Próbki krwi pobrano od krów w czasie wycielenia i od cieląt w wieku 0 i 7 dni. Oznaczono stężenie IgG w surowicy krów i cieląt oraz w siarze. Nie stwierdzono istotnych różnic między leczeniami w zakresie stężeń IgG, produkcji i wydajności reprodukcyjnej zwierząt i cieląt. Ze względu na brak istotnej różnicy między iniekcją a suplementacją doustną zaleca się zastąpienie iniekcji suplementacją doustną.

Galeria Zapytaj o produkt

Masz pytania? Zadzwoń!

507 061 008

lub wypełnij formularz kontaktowy

  Pytanie o produkt:

  Rozwiń

  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest AQUABLEND SP. Z O. O. POLSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, prowadząca działalność pod adresem: Partyzantów 8/55, 80-254 Gdańsk.