Niezmiernie ważny jest skład przeciwciał, bowiem są one wytwarzane pod wpływem tych drobnoustrojów, z którymi organizm krowy miał styczność przez dłuższy czas. Są więc „wyspecjalizowane” i przygotowane do zwalczania i niszczenia miejscowej flory bakteryjnej specyficznej dla danego mikrośrodowiska. Dlatego też krowy powinny cielić się w tych samych warunkach, w których przebywały przed porodem.
Znane są przypadki kiedy zakupione jałowice cielne cieliły się zaraz po zakupie i wiele cieląt po urodzeniu zapadało na szereg chorób lub padały – po prostu ciała odpornościowe były inne dla nowego środowiska i zanim cielę samo je wytworzy minie sporo czasu – a patogeny nie czekają.
Kolejnym pytaniem jakie zadają sobie hodowcy to jak długo trzymać krowę z cielęciem. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Patrząc z punktu macierzyństwa, cielę powinno zostać przy krowie jak najdłużej – kłóci się to jednak z tym, że hodujemy krowy mleczne i pozostawianie cielęcia dłużej niż czas produkcji siary jest bezpodstawny, gdyż krowa zaczyna produkować więcej mleka niż jest w stanie wypić cielę, a my, jako producenci mleka, mamy je sprzedać, bo z tego żyjemy. Tylko te 4-5 dni to czas nawiązania się ścisłych więzi macierzyńskich i odsadzenie to kolejny stres, w krótkim okresie zarówno dla krowy jak i dla cielęcia. Ten czas nawiązywania więzów to około 12-18 godzin. Jest to czas w zupełności wystarczający by cielę samo nauczyło  się pić mleko, wypiło to najwartościowsze i odsadzenie nie stanowiło dodatkowego stresu dla obu stron. 1 dniowe cielę jest już na tyle samodzielne, by napiło się mleka ze smoczka. TAK ze smoczka, a nie z wiaderka, gdyż fizjologia młodego układu pokarmowego nie jest przystosowana do picia z „dołu”.

Jako zalecane dla bydła mlecznego w intensywnej produkcji  możemy wyróżnić system odchowu- intensywny lub skrócony (uproszczony). System ekstensywny jest raczej systemem dla stad zachowawczych lub małych gospodarstw, dlatego go pominiemy.

Czym się różnią te systemy?

System intensywny  ma na celu wykorzystanie potencjału wzrostu i systematyczny, ukierunkowany rozwój zwierzęcia. Bardzo ważne jest dostosowanie preparatu mlekozastępczego do rozwoju przedżołądków (zawartość włókna, poziom białka i energii). Jest to system, w którym hodowca sam poprzez ilość i rodzaj spożywanej paszy  steruje długością okresu mlecznego. Nowoczesne mieszanki paszowe dla cieląt zawierają całe ziarna zbóż i kukurydzy stymulujące rozwój przedżołądków. Głównym wyznacznikiem jak długo poić jest możliwość trawienia całego ziarna kukurydzy i zbóż zawartych w Starterze.

Pamiętajmy!

Mleko to nie woda i należy zapewnić cielęciu dostęp do świeżej wody już od 4-5 dnia życia. Bez wody ograniczone jest spożycie pasz treściwych, a to ilość spożywanej paszy warunkuje czas pojenia mlekiem.
W systemie intensywnym ilość podawanego pójła jest ograniczona do 1,5-2l jednorazowo. Dlaczego? Bo ograniczenie ilości spożywanych pasz płynnych i wprowadzenie pasz stałych stymuluje rozwój szybszy żwacza i możliwość szybszego wprowadzenia pasz objętościowych. Rozwój poszczególnych komór przedżołądka zależy od czasu przejścia na paszę roślinną. W gospodarstwach o wysokim poziomie hodowli, dobrej jakości siano (co do karmienia sianem małych cieląt jest niestety także dużo sprzeczności, większość uważa, że siano powinno być włączone do dawki najwcześniej  jak dzienne spożycie startera jest minimum 1 kg) i specjalistyczną paszę treściwą podaje się cielętom już w wieku od 5 dni. Wpływa to na szybszy rozwój przedżołądków, zmniejsza zapotrzebowanie na mleko i preparaty mlekozastępcze oraz skraca okres żywienia mlekiem nawet do 6-8 tygodni. W wieku 3 miesięcy żwacz i czepiec stanowią prawie 85% łącznej objętości żołądka i przedżołądków i są zdolne do spożycia pasz objętościowych, będących podstawową i prawie jedyną paszą w dalszym odchowie.

System skrócony ( jest także intensywnym) stosowany jest najczęściej w gospodarstwach wyposażonych w stacje odpajania. Specjalnie dopasowany program odchowu steruje ilością podawanego pójła i paszy, kontrolując jej bieżące spożycie. W najnowszych stacjach paszowych są one coraz częściej połączone z wagą, informującą hodowcę o odchyleniach od założonej i wykreślonej linii odchowu.
Wprowadzenie do dawki kiszonek powinno zbiec się z okresem spożywania około 1,5-2kg paszy treściwej.

Pamiętajmy!

Cielętom podajemy pasze objętościowe tylko wysokiej jakości. Niezmiernie ważne jest kontrolowanie masy ciała i przyrostów dobowych. Pomocna do tego jest tabelka

W najlepszych hodowlach jałówki półroczne osiągają masę 200 i więcej kilogramów. Celem naszym jest, by 15-16 miesięczne jałowice, wchodzące w krycie osiągnęły masę 400 kg.
Tak szybki wzrost jest możliwy przy prawidłowo skomponowanej dawce pokarmowej i wysokiej jakości stosowanych pasz. Już w okresie od  3 do 9 miesiąca życia następuje rozwój somatyczny całego wymienia. Intensywne żywienie (dokładnie znormowane) w tym okresie pozytywnie wpływa na wzrost i prawidłowy rozwój wymienia. Błąd popełniony w tym okresie spowoduje niewłaściwy rozwój tkanki gruczołowej na rzecz tłuszczowej, a wymię otłuszczone nie da mleka.
W następnym serwisie o odchowie jałówek.

dr  inż. Tomasz Soukup