Ocena BCS 4

Krowa w mocnym stanie. Pojedyncze krótkie żebra mogą być odczuwalne dopiero pod uciskiem. Żebra krótkie są zaokrąglone, półka ledwo widoczna. Grzbiet jest spłaszczony w okolicy lędźwiowej, zad wyraźnie zaokrąglony. Kości nasady ogona są wygładzane a powierzchnia między kręgosłupem a kością kulszową jest płaska. Wokół  kości zadu są już widoczne złogi tłuszczu.

Ocena BCS 5

Krowa otłuszczona. Kości grzbietu, żeber krótkich, guzów kulszowych i biodrowych nie są widoczne. Wyraźne złogi tłuszczu w okolicy kości ogonowej i na żebrach.  Uda mostek, boki i grzbiet wyraźnie okrągły.

Możliwości zbilansowania energetycznego w trakcie trwania laktacji zależą od zdolności zbilansowania dawki pokarmowej. W zależności od prowadzonego systemu żywienia dawki są one mniej lub bardziej zbliżone do ideału, choć takiego nie jesteśmy w stanie zapewnić dla wszystkich krów w stadzie.

To, jak rozkłada się całkowity bilans energii i możliwości jej pobrania oraz jak powinna się kształtować krzywa BCS, przedstawia poniższy wykres:

Krowa po ocieleniu nie jest w stanie pobrać odpowiedniej ilości składników pokarmowych na produkcję mleka. Potrzeby swoje bilansuje zapasem tłuszczu zgromadzonym w ostatnim trymestrze ciąży oraz w okresie zasuszenia. Jak więc wygląda zapotrzebowanie na energię?
Krowa o masie 600 kg na potrzeby bytowe potrzebuje 35,5MJ NEL, przy 650 kg to już 37,7 MJ NEL a przy 700 kg 39,9 MJ NEL.
Na potrzeby produkcyjne 1 litra mleka przy standardowych parametrach ( 4,1% tłuszczu i 3,3% białka) krowa zużywa 3.17MJ NEL.
Z analiz podstawowych  pasz i kiszonek wykonywanych przez autora wynika, że średnia wartość energetyczna jest bardzo zróżnicowana i wynosi:

Przy standardowej dawce pokarmowej i jej średnich parametrach, zakładając, że krowa daje nam 45 kg mleka o parametrach 4,1% tłuszczu i 3,3% białka, obejmującej 30 kg kiszonki z kukurydzy, 15 kg sianokiszonki z traw, 1,5 kg śruty pszennej, po 1 kg poekstrakcyjnej śruty sojowej i rzepakowej oraz 1 kg wysłodek melasowanych krowie dostarczymy 21,5 kg suchej masy. Wraz z nią energii w paszy będzie 150,7 MJ NEL. Zapotrzebowanie jednak jest większe i wynosi: 37,7 MJ NEL na zapotrzebowanie bytowe i 142,7 MJ NEL na zapotrzebowanie produkcyjne. Łącznie zapotrzebowanie wynosi 180,4 MJ NEL. Braki będzie krowa uzyskiwała z zapasów własnego organizmu. Jak więc zbilansować dawkę pokarmową?

O tym w następnym serwisie.

 Dr Inż. Tomasz Soukup