Chów cieląt

Trzymywanie cieląt w budkach igloo przynosi dla nich wiele korzyści zdrowotnych. Badania i obserwacje zwierząt przetrzymywanych w budkach na wolnym powietrzu potwierdzają skuteczność tej metody odchowu w zakresie znacznej poprawy odporności na choroby. Badania wykazały, iż cielęta odchowywane w cielętnikach zamkniętych zapadały na biegunki i zapalenia dróg oddechowych, w przeciwieństwie do cieląt utrzymywanych na powietrzu.

chów cieląt - AquaBlend

TwinHutch

Zobacz produkt
chów cieląt - AquaBlend

Kojce dla cieląt

Zobacz produkt
chów cieląt - AquaBlend

Budka, Igloo grupowe do 7 cieląt

Zobacz produkt
chów cieląt - AquaBlend

Igloo dla cieląt –
grupowe 14 cieląt

Zobacz produkt
chów cieląt - AquaBlend

Drabiny Paszowe

Zobacz produkt