facebook
KROWY MLECZNE ZDROWIE I WYDAJNOŚĆ

Praktyczne wskazówki

 

Jak dopasować pasteryzowanie mleka do przebiegu naszych codziennych prac?
Ponieważ proces pasteryzacji może trwać 2 - 3 godziny, trzeba byłoby zbyt długo czekać, aby móc nakarmić cielęta bezpośrednio po dojeniu. Dlatego też zalecany jest następujący sposób postępowania (przykład udoju wieczornego):

Godzina19:00
Należy napełnić Taksówkę Mleczną mlekiem i schłodzić mleko do temperatury wody.
Następnie należy zaprogramować godzinę włączenia Taksówki Mlecznej wczesnym rankiem

Godzina 03:00
Taksówka Mleczna rozpoczyna ogrzewanie mleka.

Godzina 06:00
Pasteryzacja jest (w zależności od ilości mleka) zakończona i mleko jest do dyspozycji w temperaturze zdatnej do picia i możemy karmić cielęta.

Godzina 07:00
Po umyciu Taksówki Mlecznej należy napełnić ją mlekiem z porannego udoju i ponownie schłodzić to mleko, które po południu ma być pasteryzowane.

Jakie mleko powinno być pasteryzowane?

Każde mleko pełne zawiera bakterie mogące spowodować problemy zdrowotne u cieląt, dlatego zasadniczo zalecane jest pasteryzowanie każdego mleka pełnego.
Szczególnie ważne jest pasteryzowanie mleka nie nadającego się do zbytu (mleko od krów z zapalaniem wymion itd.) przed podaniem cielętom. Zasadniczo nie zaleca się pasteryzowania siary lub mleka poddawanego uprzednio obróbce cieplnej.

Czy nasza obora musi być szczególnie przygotowana do używania Taksówki Mlecznej?
Ponieważ Taksówka Mleczna jest mobilna, może dotrzeć zasadniczo do wszystkich cieląt, ale dobrze jest zwrócić uwagę, aby drogi, po których będzie jeździć, były dobrze utwardzone, a drzwi wystarczająco szerokie na dany model Taksówki Mlecznej.
Zaoszczędzimy jeszcze więcej czasu, jeśli wiadra do pojenia będą ustawione na tej samej wysokości i napełniane w kolejności. Tu sprawdzą się zwłaszcza drabiny paszowe H&L dla cieląt.

Do czego mogę jeszcze wykorzystać Taksówkę Mleczną?

Mimo, że Taksówka Mleczna została zaprojektowana do przygotowywania posiłków i karmienia cieląt, to można ją wykorzystać dodatkowo na innych obszarach gospodarstwa rolnego:

  • Wlewy dożwaczowe z roztworem mineralnym w celu zapobiegania gorączce mlecznej u krów
  • Zaopatrywanie cieląt w wodę pitną w indywidualnych igloo
  • Transport wody do innych celów - np. podlewanie kwiatów na podwórzu

Czy powinno się karmić cielęta częściej niż 2 razy dziennie?

Małe ilości mleka rozłożone na większą ilość posiłków w ciągu dnia powodują szybszy wzrost cieląt. Automat do odpajania organizuje to optymalnie, ale jeśli cielęta są karmione tradycyjnie, oznacza to olbrzymi nakład pracy, natomiast Taksówka Mleczna umożliwia szybki posiłek w południe przy minimalnym jej nakładzie. Po porannym karmieniu przygotowywane jest mleko na południowe karmienie (ok. 1I, preparat mlekozastępczy mieszany na zimno lub mleko pełne wlewane na zimno do pojemnika). Włączając opcje czasowego sterowania mleko może być podgrzane w odpowiednim czasie do temperatury picia tak, że posiłek południowy jest szybko podany na czas.

 

Nasi partnerzy

ColoQuick Key dollar Ropa Pharm Holm & Laue Lohmann Tentego

Realizacja: agencja interaktywna B2Internet