facebook
KROWY MLECZNE ZDROWIE I WYDAJNOŚĆ

Praktyczne wskazówki

 

Pasteryzacja mleka pełnego

Mleko pełne jest pożywną, cenną paszą dla cieląt. Niestety, często jest ono zanieczyszczone bakteriami. Bakterie powodujące zapalenie wymion u krów (E. Coli, gronkowce, paciorkowce) odgrywają ważną rolę również przy problemach zdrowotnych wśród cieląt. Bakterie mogą dotrzeć z mlekiem bezpośrednio do układu trawiennego cielęcia i powodować biegunki. Doświadczenia praktyczne pozwalają przypuszczać, że jałówki, które były karmione wcześniej mlekiem obciążonym bakteriami, są podczas pierwszej laktacji bardziej podatne na zapalenie wymion.

Pasteryzacja polega na ogrzewaniu mleka w celu zabicia bakterii. W USA pasteryzacja mleka dla cieląt jest standardową procedurą od dziesięcioleci. Często stosowane są tam pasteryzatory przepływowe, podgrzewające mleko do 73° C na 15 sekund. Metoda ta jest jednak bardzo skomplikowana i jej stosowanie ma sens jeżeli wymagana jest pasteryzacja ponad 500 litrów mleka.

W przeciętnych gospodarstwach sprawdza się pasteryzacja seryjna, polegająca na utrzymaniu temperatury 65° C przez 35 minut. Po upływie tego czasu eliminowane jest 99,5% najważniejszych czynników chorobotwórczych, a istotne składniki odżywcze mleka są zachowane. Metoda ta stosowana jest również w pasteryzatorze Taksówki Mlecznej.


Aby zachować wysoką jakość mleka do momentu pasteryzacji należy je schłodzić, zwłaszcza jeżeli ma być ono podane w ciągu kolejnych 12 godzin. Pasteryzator Taksówki Mlecznej jest wyposażony w prosty i ekonomiczny system chłodzenia wodą. Z reguły temperatury w zakresie 10 - 20° C wystarczają, aby utrzymać mleko przez pół dnia.

 

Jak zaplanować pasteryzację mleka w dniu pracy?

 

Pasteryzacja zajmuje 2-3 godziny - zbyt długo aby karmić cielęta bezpośrednio po wydojeniu krów. Idealną opcją jest więc automatyczna, sterowana czasem pasteryzacja we wczesnych godzinach porannych. Mleko jest pasteryzowane, doprowadzane przez Taksówkę do idealnej temperatury i rano gotowe do podania. Zalecamy więc następującą procedurę (w tym przykładzie zakładamy dojenie wieczorne):

19:00

Wlać mleko do Taksówki Mlecznej i schłodzić do temperatury wody. Zaprogramować zegar Taksówki na rozpoczęcie cyklu we wczesnych godzinach porannych (np. 3:00).

03:00

Taksówka Mleczna rozpoczyna ogrzewanie mleka (zaprogramowany czas)

06:00

Cykl pasteryzacji jest zakończony, mleko jest doprowadzone do temperatury odpowiedniej do picia i gotowe do podania.

07:00

Po oczyszczeniu Taksówki należy wlać do niej mleko pozyskane rano i schłodzić w celu pasteryzacji i podania po południu.

 

Jaki rodzaj mleka powinien być pasteryzowany?

Ze względów bezpieczeństwa pasteryzacji powinno być poddawane mleko pełne. Nawet jeżeli cielęta nie chorują, w ten sposób ograniczane jest ryzyko rozprzestrzenienia się czynników chorobotwórczych. W szczególności należy jednak pasteryzować mleko nienadające się do spożycia przez ludzi (np. pochodzące od krów z zapaleniem wymion itd.) przed jego podaniem, ponieważ niesie ono z sobą ryzyko przeniesienia czynników chorobotwórczych z krów na cielęta. 
Pasteryzacja mleka zalecana jest zwłaszcza podczas karmienia ad libitum, ponieważ poprawia ona stabilność i „okres przydatności” zakwaszonego mleka w wiadrach do karmienia.
Ogólnie rzecz biorąc nie zalecamy pasteryzacji siary lub mleka, które zostało uprzednio poddane obróbce cieplnej. Nie należy podawać cielętom mleka zawierającego antybiotyki, ponieważ grozi to powstaniem szczepów opornych. Pasteryzacja nie osłabia działania antybiotycznego. 

 

Nasi partnerzy

ColoQuick Key dollar Ropa Pharm Holm & Laue Lohmann Tentego

Realizacja: agencja interaktywna B2Internet