facebook
KROWY MLECZNE ZDROWIE I WYDAJNOŚĆ
zapytaj o produkt

Ekspresowe zwiększanie ilości
i jakości stada krów mlecznych

 

EMBRIOTRANSFER: TURBOHODOWLA

Poszukujesz lepszych krów? Chciałbyś mieć więcej jałówek od swoich najlepszych zwierząt lub szybko poprawić jakość swojego stada bez ponoszenia ryzyka weterynaryjnego? Osiągnąć prawdziwe zyski z hodowli bydła? Metoda embriotransferu daje Ci taką możliwość. Tutaj dowiesz się wszystkiego o tej technice, doświadczeniach, rezultatach i poznasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Embriotransfer jest sprawdzoną przez lata metodą zwiększania liczby potomstwa krowy. Obecnie metoda ta znów znalazła się w centrum zainteresowania. To najlepsza metoda pozwalająca wprowadzić do Twojego stada lepsze krowy. Krowa przeciętnie ma jednego lub dwa cielaki przez całe życie, za pomocą embriotransferu możesz w prosty sposób pomnożyć tę ilość. Jeżeli użyje się nasienia seksowanego, ilość potomków płci żeńskiej wzrasta bardzo szybko. W ten sposób zyskujesz więcej potomków swoich najlepszych krów i to od różnych dobrych ojców. Wielkość gospodarstwa zwiększa się bez ryzyka weterynaryjnego i przy pomocy zwierząt najlepszej jakości. W ciągu kilku lat Twoje stado hodowlane będzie składało się w przeważającej części z krów, które chętnie doisz: zwierząt, które mają najlepsze osiągnięcia w Twoim gospodarstwie. O takich bezproblemowych krowach hodowcy bydła mówią „takich krów można wydoić i 100”. Jest to możliwe dzięki embriotransferowi.

ŁATWY ZAKUP I SPRZEDAŻ

Drugim dobrym powodem zwiększenia zastosowania embriotransferu jest zwiększanie powodzenia hodowli. Im więcej potomków, tym większa szansa na tego szczególnego, najlepszego. Ponadto zarodki oferują możliwość przekształcenia twojej hodowli w źródło zysku! Zarodki sprzedaje się wygodnie i łatwo, również poza granicami kraju, bez ograniczeń weterynaryjnych.

W drugą stronę możesz też w prosty sposób zakupić zarodki z najlepszych krowich rodzin na całym świecie. Poprawiasz jakość swojego stada hodowlanego w jednym pokoleniu: zwiększona i bezproblemowa produkcja, lepszy eksterier znajdują się w zasięgu ręki. Jeżeli wybierzesz FEMbryos, oferowane wyłącznie przez A.L.H. Genetics, otrzymasz również samiczki.

DOŚWIADCZENIE I SPECJALIŚCI

Embriotransfer nie jest technologią high-tech, nie jest drogi czy skomplikowany. Jest to technika stosowana od lat, niezawodna i dostępna dla każdego, również w sensie finansowym. W Holandii jest poza tym wystarczająco dużo specjalistów transferu zarodków, dla których płukanie zarodków stanowi codzienną pracę. Z ich doświadczeniem sukces jest gwarantowany.

Jeff Ziegler: „Embriotransfer zwiększa szanse powodzenia”

Jako genomics manager w Select Sires Jeff Ziegler kupuje buhaje i zarodki dla amerykańskiego programu hodowlanego. „Korzystając z embriotransferu zwiększa się szanse na tego jedynego, szczególnego wybitnego osobnika.” Z pomocą embriotransferu można więc tworzyć wpływowe rodziny hodowlane. „Embriotransfer oferuje możliwość połączenia takiej rodziny krów z bardzo różnymi buhajami, w ten sposób rodzina się rozszerza i zwiększają się szanse na sukces”. Jeff kupuje zarodki również w Holandii, około 100 rocznie. „Holenderscy hodowcy bydła mają w swoich gospodarstwach wiele rodzin krów amerykańskich i kanadyjskich, jest to dokładnie taki typ materiału hodowlanego, jakiego szukamy. Inwestujcie nadal w hodowlę – zachęca - w Ameryce liczba dużych gospodarstw ciągle wzrasta, ale one wcale nie koncentrują się na hodowli wybitnych osobników. Dla Holandii otwiera to możliwości zapewniania materiału hodowlanego.”

TECHNIKA EMBRIOTRANSFERU

Embriotransfer rozpoczyna się od terapii hormonalnej krowy lub jałówki. Dzięki temu jednocześnie dojrzewa nie jedna, ale wiele komórek jajowych. W momencie, kiedy krowa przechodzi superowulację, dwu- lub trzykrotnie poddawana jest inseminacji, żeby zapłodnić wszystkie komórki jajowe. Siedem dni później specjalista od embriotransferu wypłukuje z macicy dawczyni zarodki, które będzie można przeszczepić biorczyniom od razu lub ewentualnie zamrozić i przeszczepić w późniejszym terminie.

TERAPIA HORMONALNA

W ramach terapii dla dawczyni dostajesz od specjalisty embriotransferu schemat. Około 10 dni po rui hodowca wstrzykuje krowie-dawczyni naturalny FSH (hormon stymulujący pęcherzyk). Odbywa się to dwa razy dziennie (z przerwami 12-godzinnymi), przez cztery kolejne dni. Czwartego dnia zastrzyk z prostaglandyną powoduje dodatkowo, że półtora do dwóch dni później krowa ma ruję.

INSEMINACJA

Krowa może zostać poddana inseminacji już przy pierwszej rui stojącej. 12 godzin później następuje kolejna inseminacja, a po niej, po 24 godzinach, ewentualnie jeszcze trzecia. Powtarzanie inseminacji jest konieczne, ponieważ komórki jajowe również uwalniają się przez dłuższy okres. Każda krowa reaguje inaczej, skonsultuj się więc ze specjalistą embriotransferu i inseminatorem. Przy inseminacji istotne jest używanie nasienia jak najlepszej jakości.

POZYSKIWANIE EMBRIONÓW

Siedem dni po inseminacji następuje płukanie zarodków. Za pomocą specjalnych sterylnych narzędzi przeszkolony specjalista embriotransferu wypłukuje zarodki z macicy. Przeciętny wynik to 6 zarodków przy każdym płukaniu. Za pomocą mikroskopu wyszukuje zarodki i klasyfikuje je. Zarodki klasy 1 mogą zostać zamrożone i wszczepione w późniejszym terminie. Odsetek ciąż wynosi wtedy około 60%. Przy wszczepianiu świeżych zarodków (bezpośrednio po wypłukaniu) wynosi on około 65%. W takim wypadku zarodki przeszczepiane są bezpośrednio biorczyni, która jest zsynchronizowana. Jest to jałówka lub krowa, u której ruja (spontanicznie lub po terapii) przypada w tym samym czasie, co ruja u dawczyni.

BRAK CIĄŻY? ZARODKI JAKO OSTATNIA SZANSA

U krów, które po prostu nie chcą zajść w ciążę, wszczepienie (taniego) zarodka może jeszcze zakończyć się powodzeniem. Może się zdarzyć, że u takiej krowy komórka jajowa i komórka nasienia z różnych powodów nie mogą na siebie trafić. Wszczepiany zarodek ma już 7 dni i może się od razu zagnieździć w macicy. Upewnij się, że krowa jest czysta i wszczep zarodek siedem dni po rui. Wtedy stadium macicy i zarodka są takie same.

 

ODPOWIEDZI NA 10 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ NA TEMAT EMBRIOTRANSFERU

1.    W JAKIM WIEKU JAŁÓWKI MOGĄ BYĆ PODDANE PŁUKANIU ZARODKÓW? W wieku około 1 roku.

2.     CZY WSZYSTKIE KROWY MOGĄ BYĆ PODDAWANE PŁUKANIU ZARODKÓW? Tak, jednak krowy starsze niż 12 lat mogą zareagować na superowulację w nieprzewidywalny sposób.

3.     JAKI JEST NAJLEPSZY CZAS NA PŁUKANIE ZARODKÓW U KRÓW DAJĄCYCH MLEKO? Dla krów mlecznych zalecenie brzmi: płukanie po 100 dniach laktacji. Macica musi być w dobrym stanie, a krowa musi wrócić do normalnego cyklu. Dawczyni nie może być w przeciętnej kondycji, ani za tłusta, gdyż wpływa to negatywnie na wyniki.

4.     JAK CZĘSTO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PŁUKANIE ZARODKÓW U KRÓW? Właściwie bez przerwy co 5 do 8 tygodni, jeżeli tylko zwierzę dobrze reaguje na superowulację. To zależy od krowy. Jedna będzie produkowała bez przerwy (nawet latami), a u drugiej wyniki spadną i lepiej będzie wywołać u niej ciążę po dwóch-trzech rujach. Podczas kolejnej laktacji można taką krowę ponownie przygotować do embriotransferu.

5.     ILE ZARODKÓW MOŻNA POZYSKAĆ OD JEDNEJ KROWY? Przeciętne płukanie dostarcza 6 zarodków. W schemacie płukania co 5 tygodni oznacza to w skali roku od 0 do 150 zarodków.

6.     CZY MOŻNA WYKONYWAĆ PŁUKANIE Z UŻYCIEM SEKSOWANEGO NASIENIA? Tak, można. Chociaż seksowane nasienie jest bardziej „wrażliwe”, doświadczenia z niektórymi buhajami są bardzo dobre. Wymaga to większej dokładności przy inseminacji i fachowości przy wykrywaniu rui. A.L.H. Genetics oznacza embriony pochodzące z seksowanego nasienia jako FEMbryos.

7.     NIEKTÓRE RODZINY KRÓW LEPIEJ PODDAJĄ SIĘ PŁUKANIU NIŻ INNE, CZY TO PRAWDA? Rzeczywiście, takie są doświadczenia. Są pewne różnice pomiędzy różnymi rodzinami krów. Wpływ żywienia, warunków bytowych i zarządzania ma zresztą mniej więcej taki sam wpływ.

8.     CZY LEPSZYMI BIORCZYNIAMI SĄ DOROSŁE KROWY, CZY JAŁÓWKI? Oba rodzaje. Jałówki ze swoimi 60% osiągają nieco większy odsetek ciąż niż dorosłe krowy (50%). Mniej produktywne krowy w stadzie mogą doskonale służyć jako biorczynie, pod warunkiem, że mają regularną i prawidłową ruję. Dużą zaletą dorosłych krów jest to, że łatwo się wycielają.

9.     CZY BIORCZYNI MA WPŁYW NA CIELĘ? Nie na materiał genetyczny cielaka. Może mieć jednak na niego wpływ kondycja biorczyni.

10.  JAKIE CZYNNIKI MAJĄ DUŻY WPŁYW NA WYNIKI? Zarządzanie, żywienie, warunki bytowe i wykrywanie rui. Oprócz tego krowy gorzej poddają się płukaniu przy ciepłej i wilgotnej pogodzie. 

FEMBRYOS: GWARANTOWANE ZARODKI ŻEŃSKIE!

Fembryos to embriony, które powstają z płukania z użyciem seksowanego nasienia. Oznacza to 100% gwarancji, że są to embriony żeńskie. Dzięki FEMBRYOS robisz więc bardzo szybkie postępy, ponieważ wyhodujesz wyłącznie samiczki.

OSIEM GŁÓWNYCH ZALET ZAKUPU ZARODKÓW

1.    Kupujesz unikalny materiał hodowlany, zawsze pierwszego gatunku.

2.     Pochodzi on ze starych, uznanych międzynarodowo rodzin krów.

3.     Ekskluzywni ojcowie, czasem nawet niedostępni w Europie.

4.     Dla buhajów z tych kombinacji zawsze jest gwarancja zbytu.

5.     Dostępność i dostawa od ręki.

6.     Łatwe w transporcie.

7.     Brak jakiegokolwiek ryzyka weterynaryjnego.

8.    Możliwość odliczeń podatkowych.

Nasi partnerzy

ColoQuick Key dollar Ropa Pharm Holm & Laue Lohmann Tentego

Realizacja: agencja interaktywna B2Internet