Jak zapobiegać KWASICY?

Hodowca sam może zapobiegać kwasicy. Ma do tego kilka niezbędnych narzędzi, z których, niestety, często nie korzysta. Są to przede wszystkim: analizy wartości pokarmowych pasz, analizy wartości użytkowej bydła ( próbne udoje), codzienny wywiad (kontrola spożycia, kontrola ilości i parametrów mleka sprzedawanego do mleczarni). Jak więc prowadzić żywienie by ustrzec się kwasicy?

 

  • struktura dawki pokarmowej powinna zawierać taką samą ilość suchej masy pochodzącej z pasz treściwych i z pasz objętościowych,
  • należy zapewnić udział włókna surowego na poziomie 18-22%  suchej masy, a włókna strukturalnego ( o długości cząstek powyżej 4cm) na poziomie co najmniej 10%,
  • podawanie zwierzętom paszy treściwej zmieszanej z paszą objętościową (najlepiej za pomocą wozu paszowego), a w przypadku żywienia tradycyjnego w dawkach nie przekraczających jednorazowo 2-2,5 kg ręcznie wymieszanej z kiszonkami,
  • dodatek (nie tylko żywych kultur) drożdży, stymulujący rozkład kwasu mlekowego poprawia także motorykę żwacza . W przypadku stosowania większej ilości śrut zbożowych konieczne jest stosowanie substancji buforujących żwacz,
  • prowadzenie bieżącej kontroli ilości pobieranej paszy przez zwierzęta, kondycji ciała zwierząt, wyglądu kału i składu chemicznego mleka.

Często niezauważaną przyczyną kwasic, szczególnie w stadach wolnostanowiskowych jest zbyt „krótki stół paszowy” oraz dominacje w stadzie. Często krowy dominujące dochodzą pierwsze do stołu i wyjadają najbardziej smaczne (niestety sprzyjające kwasicom ) pasze. Krowy słabsze dochodzą do stołu rzadziej i jedzą szybko i nad miarę, co również sprzyja kwasicy.

W stadach, prowadzących żywienie TMR, przy źle wymieszanej paszy dochodzi często do sortowania  paszy. Należy tu zwrócić uwagę na czas i jakość mieszania. Pomocne do tego są sita, pozwalające ustalić skład strukturalny TMR-u i udział poszczególnych frakcji.