Uzyskiwanie wysokich wydajności mlecznych możliwe jest tylko i wyłącznie przy zapewnieniu właściwej ilości składników pokarmowych w dawce. Ale nie możemy w nieskończoność dodawać poszczególnych składników,  gdyż krowa ich po prostu nie zje. Konieczne staje się skoncentrowanie dawki pokarmowej, a możliwe to jest tylko i wyłącznie poprzez dodatek pasz treściwych ( śruty zbożowe, śruty poekstarkcyjne i makuchy, pasze z przemysłu rolno-spożywczego itp). Bardzo ważnym wyznacznikiem jest to, by ilość suchej masy z pasz treściwych nie przekraczała połowy suchej masy całej dawki. Dlaczego? Bo prowadzi to w prostej drodze do kwasicy.

Co to jest KWASICA i przyczyny jej występowania

Jest to najpopularniejsze schorzenie przewodu pokarmowego krów mlecznych, którego bezpośrednią przyczyną jest żywienie zwiększoną, ponad dopuszczalną normę, ilością pasz o bardzo wysokiej koncentracji łatwo strawnych węglowodanów pochodzących głównie z ziaren zbóż i mieszanek pasz treściwych sporządzanych na ich bazie, wytłoczyn owocowych, buraków cukrowych.

Kwasicę mogą także wywołać zbyt drobno pocięte pasze objętościowe, za duże ilości skarmianych mieszanek jednorazowo ( zalecana dawka pasz treściwych na 1 odpas to 2-2,5 kg) czy też zbyt gwałtowne zmiany pasz bez przyzwyczajenia organizmu do ich trawienia.

Główną jednak przyczyną jest konieczność pokrycia wysokiego zapotrzebowania na energię krów w okresie okołoporodowym . Często także w przypadku niedoborów pasz, a szczególnie kiszonki z kukurydzy, zastępowanie jej nadmiernymi ilościami pasz treściwych.  Zbyt mało efektywnego włókna w dawce, nadmierne rozdrobnienie pasz – a przez to brak właściwej struktury powoduje zbyt małe ślinienie, a ślina jest najbardziej naturalnym buforem treści żwacza.

Jak rozpoznać KWASICĘ?

Występowanie kwasicy można rozpoznać po przeprowadzeniu wywiadu. Pierwszym objawem jest nienaturalnie niski poziom tłuszczu w mleku- poniżej 3,5% a czasami i poniżej 3,2%. ( w zależności od normalnego poziomu tłuszczu w mleku). Krowy tracą apetyt, stają się apatyczne. Często krowy kładą się i wstają, zgrzytają zębami, nadmiernie się ślinią i łzawią. Kał krów z objawami kwasicy staje się luźny, często jasny z fragmentami cząstek paszy o  bardzo nieprzyjemnym słodko-kwaśnym zapachu. W wyniku przedłużającej się kwasicy dochodzi do problemów z racicami ( ochwat), pojawiają się często następujące bóle kolkowe, uszy zwierzęcia stają się zimne, zmniejsza się ilość wydalanego moczu. Stosunkowo prostym zabiegiem, pozwalającym określić czy stado jest zagrożone kwasicą, jest  określenie ułamku sztuk żujących i jedzących jednocześnie. Jeżeli ponad 60 % stada w tym samym czasie żuje lub je to prawdopodobnie stado nie jest narażone na kwasicę.

Inny sposobem jest określenie struktury pasz za  pomocą sit TMR-owych oraz przebiegu trawienia za pomocą  sit kałowych . Mając tzw. drzewo decyzyjne można określić gdzie szukać błędu.

Częstym błędem , jaki zauważa się w stadach, jest niewłaściwe żywienie krów w okresie zasuszenia, doprowadzając  do nadmiernego otłuszczania. W przypadku takich krów, nadmiernie otłuszczonych w okresie zasuszenia, może dochodzić do mobilizacji rezerw tłuszczowych z organizmu i wzrostu, w pierwszym okresie po wycieleniu, zawartości tłuszczu do 6-7%. Często ten sygnał zostaje niezauważony i z początkowej ketozy krowa szybko przechodzi w stan kwasicy.

Można stwierdzić stan kwasicy także poprzez zbadanie pH treści żwacza. U sztuk zdrowych wartość ta kształtuje się na poziomie 5,8-6.