Istnieje także kilka przyczyn dodatkowych, wśród których najważniejszą jest: kondycja zwierząt. Przytoczeni powyżej Butler&Smith w sowich badaniach oceniali spadek kondycji po porodzie. Związany jest on z odpowiednim karmieniem o okresie okołoporodowym i tuż po wycieleniu.

Wszystkie dostępne publikacje określają prawidłową kondycję wg skali BCS. (o ocenie kondycji, sposobach jej prowadzenia w następnym serwisie). Jej nadmierny spadek prowadzi do wydłużenia okresu do 1 owulacji po porodzie, wydłuża się też znacznie okres do 1 zabiegu oraz drastycznie spada skuteczność 1 inseminacji. W swoich badaniach Ferguson ( 1994) wykazał, że w warunkach utraty kondycji dojrzewające pęcherzyki znajdują się w warunkach niekorzystnych dla rozwoju, powstające pęcherzyki są nieprawidłowo wykształcone co utrudnia prawidłową owulacje . Potwierdza to hipotezę Butlera i Smitha. Dlatego też zachęcam hodowców do kontroli skali BCS, szczególnie w ostatnim trymestrze ciąży.
Ale czy to są wszystkie przyczyny obniżonej płodności? Niestety nie. Dodatkowymi przyczynami jest podaż i rodzaj białka oraz poziom mocznika w paszy, mleku i krwi.
Garcia i Bojalil (1998)  wykazali, że rodzaj dostarczonego białka ma wpływ na sekrecję i koncentrację progesteronu. Obniżenie z 15,7% do 11,1 % BNRŻ spowodowało zwiększenie liczby ciałek żółtych, zwiększyła się także koncentracja progesteronu z 3,9 do 8 μg/ml.

Wszyscy znamy tabelę pozwalającą nam szybko korygować dawkę w zależności od poziomu mocznika i zawartości białka w mleku. Niestety ta tabela nie rozróżnia okresów laktacji.  Najnowsze badania w tym zakresie wykazuję, że w różnych okresach laktacji powinno się utrzymywać różne poziomy mocznika w mleku. Do tego wnioski doszedł m.in. prof. Kowalski, publikując w 2006 roku nowe spojrzenie na poziom mocznika w mleku . Jaka jest różnica?

Zasadnicza, jeżeli spojrzymy na dopuszczalny poziom mocznika.
Wyższy poziom dopuszcza się w okresie pełni laktacji. Wysoka produkcja mleka wymaga większych ilości pasz treściwych, a wtedy zwiększa się podaż białka ogólnego.
Było by idealne gdybyśmy mieli w dyspozycji paletę pasz o różnych poziomach białka żwaczowego i jelitowego. Niestety rzeczywistości jest brutalna i nie mamy w „jadłospisie” zbyt wielu pasz z przewagą białek by pass, a jeżeli już jest, to nie można jej skarmiać w nadmiernej ilości (np. kiszone ziarno kukurydzy). Pamiętajmy, że białko pobrane z paszy podlega (poza by pass) procesowi bakteryjnego rozkładu  do amoniaku (przez peptydy, aminokwasy). Amoniak ten jest syntetyzowany przez mikroorganizmy żwacza do własnego białka. Możliwe to jest tylko i wyłącznie przy odpowiedniej ilości dostarczonej energii. Nadmiar amoniaku, przewyższający możliwości jego wbudowania przez mikroorganizmy, jest wchłaniany do krwi, a z nią przechodzi do wątroby, która przekształca go na mocznik. Zwiększenie koncentracji amoniaku prowadzi do zwiększenia jego koncentracji w organach reprodukcyjnych (Jordan. 1984), a spożycie nadmiernej ilości BNRŻ zmienia ph w środowisku macicy co może zmniejszać przeżywalność embrionów, szczególnie poprzez zmianę ph w macicy (Butler 1998). Podobne wyniki otrzymał także Rover (1986), który badając poziom dostarczonego białka ogólnego w dawce ocenił skuteczność inseminacji, oraz wpływ podaży białka na okres międzyciążowy. Zwiększanie zawartości białka w paszy, bez zwiększenia podaży energii prowadzi do zwiększenia zawartości mocznika, zwiększenie ilości nasienia na 1 zapłodnienie oraz wydłużenie okresu międzyciążowego.

Cóż więc pozostaje hodowcom bydła mlecznego by poprawić skuteczność zacieleń? Przede wszystkim wykonać analizy wartości pokarmowych pasz, zaprosić żywieniowca, który na ich podstawie ułoży dawkę pokarmową i ją skoryguje ( pracujemy wszak na żywym materiale) na podstawie wyników mleka z mleczarni i OWUB, oraz uczciwie wykonywać jego zalecenia.
Przy dzisiejszym poziomie genetycznym naszych krów i ich możliwości produkcyjnych nie ma miejsca na improwizacje.

 Dr Inż. Tomasz Sokup