Stan ciała jest odzwierciedleniem rezerw tłuszczowych ciała zgromadzonych  przez zwierzę. Rezerwy te mogą być wykorzystywane przez krowę w okresach kiedy nie jest ona w stanie jeść tyle, aby zaspokoić swoje potrzeby energetyczne.
Wielu za ojca oceny BCS  uważa  Edwarda E. Wildmana z  Uniwersytetu w  Vermont. Czy tak jest, czy też nie, nie zmienia to faktu, że zrewolucjonizował on spojrzenie na krowę. Wiele badań wskazuje, że błędy w żywieniu krów widać po tym, jak ono wygląda. Jak ma wyglądać, postaramy się w tym serwisie przybliżyć.

Każdy hodowca bydła mlecznego ma w swojej oborze krowy, które są zbyt grube lub zbyt chude jak na ich etap laktacji. Brak szybkiej reakcji na odmienny stan powoduje wzrost kosztów produkcji przez leczenie, utratę produkcji mleka,  a także obniżenie płodności.
Wbrew wielu opiniom ocena skali BSC nie jest to zbyt skomplikowana. Można się tego szybko nauczyć, a w późniejszym czasie taka ocena zajmuje  10-15 sekund.
Ocenę kondycji, a z tym oszacowanie rezerwy energii w postaci tłuszczu i mięśni krów mlecznych przeprowadza się w skali BCS, która waha się od 1 do 5 ( w bydle mięsnym do 9), z czego wynik 1 wskazuje na  nadmiernie chudą, a 5 otyłą.
Ocena stanu ciała jest przydatnym narzędziem w  zarządzaniu żywieniem stada. Umiejętna i w miarę szybka reakcja pozwoli poprawić zarówno status produkcji mleka, jak i reprodukcji oraz zdrowia zwierząt. Krowy chude, z  ujemnym bilansem energetycznym, są w stanie wykazać się maksymalną wydajnością w stadzie. Krowy, które są zbyt grube (zapasione) są bardziej podatne na wszelkie  metaboliczne problemy. Rezerwy, które krowa magazynuje w końcówce laktacji,  mogą być wykorzystywane przez krowy w okresach, kiedy nie jest w stanie jeść wystarczająco, aby zaspokoić swoje potrzeby energetyczne. U krów wysoko produkujących, to zwykle dzieje się w okresie wczesnej laktacji, ale może też się to zdarzyć, gdy krowy chorują, są karmione słabą jakość pasz lub z różnych względów spożycie paszy jest ograniczone. Po okresie utraty wagi krowy powinno się żywić bardziej niż stanowią ich wymagania produkcyjne do czasu przywrócenia normalnej kondycji.

Krowy oceniać należy regularnie w celu odzwierciedlenia zmian rezerw tłuszczu w każdym etapie laktacji. Wszystkie krowy powinny być oceniane przynajmniej  4 lub 5 razy w trakcie laktacji- na początku laktacji  (20-30 dzień), w okresie jej szczytu (70-100) dzień, w 5-6 miesiącu ciąży i  w okresie zasuszenia.  Dobrze by było gdyby hodowcy zapisywali wyniki oceny. Pozwoli to na dokładniejsze prowadzenie stada w późniejszych laktacjach .

Jak się do tego zabrać? Trzeba poznać miejsca, które się ocenia i poznać, czego należy poszukiwać.

Rysunek 1. Obszary przydatne do ustalenia wizualnie BCS (Uniwersytet Oklahoma)

Dla porównania  zamieszczamy także rycinę ze skalą BCS (wg W.Kelloga, Uniwersytet Arkansas).Dla porównania  zamieszczamy także rycinę ze skalą BCS (wg W.Kelloga, Uniwersytet Arkansas).