Ocenę wykonuje się na krowie w pozycji stojącej. Ocenie wzrokowej i dotykowej podlega prawa strona ciała oraz tylna część ciał:

  • wyrostki kolczyste i poprzeczne kręgów lędźwiowych,
  • guzy biodrowe i kulszowe,
  • płaszczyznę między guzami biodrowymi i kulszowymi,
  • dół głodowy,
  • okolice odbytu i sromu.

Przy ocenie należy jednak pamiętać, że jest to ocena subiektywna oceniająca podskórne zapasy tłuszczu, ale badania Waltnera (Waltner i wsp., 1994) oraz Bewleya ( Bewley i wsp., 2008) wykazały, że ocena ta może być na tyle dokładna aby ocenić względne ilości mobilizacji tłuszczowej tkanek. Roche (Roche i in., 2009) przypominają jednak, że skala pomiaru BCS różni się w poszczególnych krajach, jednakże zawsze niskie wartości odzwierciedlają wychudzenie a wysokie otyłość.
W związku z tendencjami do utraty lub też gromadzenia nadmiernych zapasów tłuszczu (w zależności od okresu laktacji) należy systematycznie kontrolować skalę BCS. Jak często to robić?. Idealnym rozwiązaniem to co najmniej raz w miesiącu. Dlaczego? Bo to pozwala na optymalne zarządzanie żywieniem w poszczególnych grupach technologicznych w żywieniu opartym o TMR lub na indywidualne żywienie w systemie tradycyjnym. Ponadto kontrola skali otłuszczenia pozwala w późniejszym okresie uniknąć problemów związanych z porodem, przemianą materii, płodnością, racicami czy nawet zdrowotnością wymienia.
Ocenę należy przeprowadzać w dobrym oświetleniu i zawsze w tej samej porze (najlepiej w połowie dnia, między karmieniami). Pomocna do tego jest poniższa tabela opracowana przez Edmonsona.

Pomocnym także, szczególnie dla początkujących, jest graficzne przedstawienie skali otłuszczenia.

Krowy wchodzące w zasuszenie powinny uzyskać średnio 3,5 punktu BCS i powinny je utrzymywać aż do wycielenia. Obniżenie się kondycji w pierwszym miesiącu po wycieleniu nie powinno być większe niż 0,5 punktu.
Warunkiem jest zapewnienie właściwego apetytu krowy po porodzie oraz niezbędnej ilości energii, koniecznej do wzrastającej wydajności mlecznej. Tego przy dzisiejszym poziomie produkcji naszych krów nie jesteśmy w stanie wykonać sami bez pomocy analiz wartości pokarmowych pasz, bez pomocy  programów komputerowych i współpracy z doradcami żywieniowymi.

Wykorzystano:
Berry DP i wsp 2003. Parametry genetyczne, wynik stanu ciała, masy ciała, wydajności mleka i płodności. J. Dairy Sci .,86 , 3704-3717.
Bewley JM & Schutz MM 2008. Interdyscyplinarny przegląd kondycji ciała dla bydła mlecznego. Prof Anim. Sci ., 24 , 507-529.
Butler RD WR & Smith, 1989. Współzależności między bilansem energetycznym i poporodową funkcji rozrodczych u bydła mlecznego. J. Dairy Sci ., 72 , 767-783.
de Vries MJ & Veerkamp RF, 2000.Bilans energetyczny krów mlecznych w odniesieniu do mleka i zmiennych produkcji płodność. J. Dairy Sci ., 83 , 62-69.
Edmonson AJ i inni. 1989. Ciało Tabela punktacji za stan krów mlecznych rasy holsztyn. J. Dairy Sci ., 72 , 68-78
Friggens NC i inni. 2007. Wpływ na bilans energii poprzez profile laktacji:. Dowody genetycznie napędzanych zmian energii ciała J. Dairy Sci ., 90 , 5291-5305.
Waltner SS, McNamara JP, Okonie JK & Brown DL, 1994. Ocena środków pośrednich tkanki tłuszczowej u krów w laktacji. J. Dairy Sci ., 77 , 2570-2579.
Wattiux,A M. Kondycja ciała jako wskaźnik produkcyjności krów mlecznych. Babcock Instytut Badań i Rozwoju Przemysłu Mleczarskiego. University of Wisconsin- Madison. Moduł 4 . Rodzicielstwo i cielęta:45-48 2003.

 Dr Inż. Tomasz Soukup