Młodzież hodowlana

Posiadamy regularne oferty z kompletnych holenderskich i niemieckich obór, w których krowy mleczne i jałówki sprzedawane są bezpośrednio do innych gospodarstw mlecznych w celu produkcji mleka, a młode bydło, często doskonały materiał hodowlany HF, nadal potrzebuje dalszego chowu, aby osiągnąć dojrzałość. Jeśli jesteś zainteresowany komisem co najmniej 20 sztuk młodych sztuk bydła w okresie od 2 do 3 miesięcy do 14 do 16 miesięcy w celu dalszego chowu, zapraszamy do współpracy.

 

Informacje ogólne

Holenderska hodowla

Kolebką pochodzenia użytkowanego dzisiaj powszechnie na świecie bydła czarno-białego jest Fryzja, leżąca w większej części w Holandii. Większość liczących się europejskich populacji powstała właśnie pod wpływem bydła fryzyjskiego, importowanego przede wszystkim z tego kraju. Również polskie bydło czarno-białe zostało wytworzone w wyniku krzyżowania miejscowego bydła z bydłem fryzyjskim (pochodzącym po części także z Niemiec), a historia tego procesu liczy przynajmniej sto kilkadziesiąt   lat.  W  okresie  pierwszych   trzy- dziestu lat po drugiej wojnie światowej doskonalenie populacji bydła mlecznego w Polsce też odbywało się  głównie poprzez  import  materiału  hodowlanego z Holandii – tylko w latach 1960 – 1975 zakupiono z tego kraju około 660 buhajów fryzyjskich o wysokiej wartości hodowlanej. Holenderskie mleko już wówczas wyróżniało się w Europie najwyższą zawartością suchej masy, dlatego efektem tych zakupów był bardzo znaczący wzrost procentowej zawartości tłuszczu i białka również w mleku krów w Polsce.

Wzrost wydajności w populacji hodowlanej bydła

Wzrost wydajności w populacji hodowlanej bydła holsztyńsko- fryzyjskiego w Holandii w okresie ostatnich kilku lat pokazano w tabeli poniżej.

Sezon
Krowy hf czarno-białe
Krowy hf czerwono-białe
oceny
dni laktacji mleko kg tłuszcz % białko % dni laktacji mleko kg tłuszcz % białko %
2000/2001
347
9035
4,42
3,47
327
7642
4,55
3,56
2003/2004
351
9268
4,36
3,48
335
7995
4,56
3,55
2004/2005
350
9316
4,39
3,49
334
8171
4,56
3,56
2005/2006
354
9562
4,35
3,49
341
8490
4,54
3,57
2006/2007
356
9705
4,34
3,48
344
8694
4,55
3,57
2007/2008
360
9780
4,31
3,50
348
8804
4,54
3,57
2008/2009
361
9787
4,31
3,49
348
8823
4,53
3,57
2009/2010
357
9778
4,30
3,50
344
8876
4,53
3,58
2010/2011
358
9928
4,32
3,51
347
9079
4,56
3,60
2011/2012
359
9888
4,33
3,52
349
9052
4,55
3,60
2012/2013
358
9719
4,32
3,51
350
8901
4,54
3,61
2013/2014
356
9717
4,31
3,51
349
8904
4,54
3,62
2014/2015
355
9770
4,28
3,51
349
8972
4,49
3,60
2015/2016
354
9859
4,31
3,53
349
9106
4,52
3,62
2016/2017
354
9958
4,32
3,52
350
9233
4,53
3,63
2017/2018
353
10258
4,30
3,55
350
9503
4,50
3,65

Średnia wydajność krów holenderskich od wielu lat stawia ten kraj w ścisłej czołówce europejskiej. Również pod względem zawartości suchej masy w mleku Holandia nie ma sobie równych. Dotyczy to zwłaszcza białka – procentowa zawartość tego składnika w granicach 3,5 i więcej procent średnio w całej populacji  hodowlanej  jest  jak na razie nieosiągalna dla żadnego z krajów w Europie.W październikowym numerze holenderskiego czasopisma „Veeteelt” z 2018 r. zamieszczono tabelę z wynikami najlepszych stad mlecznych w Holendii w sezonie oceny 1. września 2017 – 31. sierpnia 2018 r. Są one uszeregowane według wskaźnika ejr (jest to tzw. wskaźnik rocznej sprawności ekonomicznej, uwzględniający produkcję i długość okresu międzywycieleniowego), osobno po 5 najlepszych stad z każdej z dwunastu prowincji holenderskich.Po raz pierwszy na liście najwyżej efektywnych ekonomicznie stad w Holandii 4 z nich przekroczyły średnią wydajność ze stada (laktacje 305. dniowe) 14 tysięcy kg mleka. W poprzednim sezonie oceny najlepsze 4 stada przekroczyły 13 tysięcy – aktualnie stad z taką wydajnością jest dziewięć (łącznie z czterema poprzednimi – trzynaście). W niektórych stadach dokonał się ogromny postęp produkcyjny – doskonałym przykładem jest stado van der Mark-Harmsma, Veenwouden (piersza pozycja od góry na liście): w roku ubiegłym średnia wydajność 12.604 kg, aktualnie 14.865 kg. Najniżej wydajne stado na aktualnej liście może pochwalić się średnią wydajnością 11.380 kg mleka o zawartości 4,27% tłuszczu i 3,76% białka. Ciekawostką jest, że połowa z 60. stad umieszczonych na liście dojona jest robotem.

 

Czytaj więcej

W październikowym numerze holenderskiego czasopisma „Veeteelt” z 2017 r. zamieszczono tabelę z wynikami najlepszych stad mlecznych w Holendii w sezonie oceny 1. września 2016 – 31. sierpnia 2017 r. Są one uszeregowane według wskaźnika ejr (jest to tzw. wskaźnik rocznej sprawności ekonomicznej, uwzględniający produkcję i długość okresu międzywycieleniowego), osobno po 5 najlepszych stad z każdej z dwunastu prowincji holenderskich.

Warto zwrócić uwagę na kilka spraw:
 1. Spośród 60. stad w tabelii aż 34 utrzymuje 100 i więcej krów mlecznych – największe stado liczy 543 krowy. Jest to efekt stałego wzrostu średniej wielkości stada w Holendii w ostatnich latach: w sezonie 2012/2013 w Holandii było 15301 stad o średniej wielkości 87 krów, a jeszcze 8 lat temu w sezonie 2004/2005 stad mlecznych było 19033 o średniej wielkości 65 krów. Aktualna przeciętna wielkość stada mlecznego w Holandii wynosi 102 krowy.
 2. Tylko jedno stado spośród 60. nie przekroczyło 11 tys. kg mleka (osiągnęło 10.955 kg); aż 25 przekroczyło 12 tys. kg, a 4 z nich aż 13 tysięcy! Najlepszy wynik to 13.664 kg mleka (305 dni) o zawartości 3,67% tłuszczu i 3,54% białka, uzyskany w stadzie liczącym 259 krów (poz. 1).
 3. Procent białka w mleku – 12 stad może pochwalić się średnią zawartością białka w mleku na poziomie co najmniej 3,6%, a 2 spośród nich osiągnęły ponad 3,7%. Przy czym aż 39 stad na 60 uzyskało średnio w produkcji rocznej co najmniej 3,5% zawartości białka.
 4. Procent tłuszczu w mleku – tylko 11 stad na 60 nie uzyskało 4,0% tłuszczu w mleku; 2 najlepsze wyniki w tym względzie to 4,56% i 4,51%.
  Wszystkie te przykłady są potwierdzeniem, że nawet przy bardzo dużych wydajnościach możliwe jest utrzymanie wysokiej zawartości tłuszczu i białka w mleku. Podstawą i drogą do tego jest ukierunkowana na taki wynik praca hodowlana (dobór odpowiednich buhajów), a niezbędnym warunkiem prawidłowe żywienie krów.

W październikowym numerze holenderskiego czasopisma „Veeteelt” z 2015 r. zamieszczono tabelę z wynikami najlepszych stad mlecznych w Holendii. Są one uszeregowane według wskaźnika ejr (jest to tzw. wskaźnik rocznej sprawności ekonomicznej, uwzględniający produkcję i długość okresu międzywycieleniowego), osobno po 5 najlepszych stad z każdej z dwunastu prowincji holenderskich.
Warto zwrócić uwagę na kilka spraw:

 1. Spośród 60. stad w tabelii aż 19 utrzymuje 100 i więcej krów mlecznych – największe stado liczy 441 krów. Jest to efekt stałego wzrostu średniej wielkości stada w Holendii w ostatnich latach: w sezonie 2012/2013 w Holandii było 15301 stad o średniej wielkości 87 krów, a jeszcze 8 lat temu w sezonie 2004/2005 stad mlecznych było 19033 o średniej wielkości 65 krów.
 2. Aż 38 stad spośród czołówki przedstawionej w tabeli przekroczyło średnią wydajność 11 tysięcy kg mlek
 3. Procent białka w mleku – aż 23 stada mogą pochwalić się średnią zawartością białka w mleku na poziomie conajmniej 3,6%, w tym 7 stad osiągnęło min. 3,7% białka, a jedno stado nawet 3,82%
 4. Procent tłuszczu w mleku – tylko 7 stad na 60 nie uzyskało 4,0% tłuszczu w mleku (ale wszystkie powyżej 3,9%); 2 najlepsze wyniki w tym względzie to 4,75% i 4,78%.
  Wszystkie te przykłady są potwierdzeniem, że nawet przy bardzo dużych wydajnościach możliwe jest utrzymanie wysokiej zawartości tłuszczu i białka w mleku. Podstawą i drogą do tego jest ukierunkowana na taki wynik praca hodowlana (dobór odpowiednich buhajów), a niezbędnym warunkiem prawidłowe żywienie krów.Holandia jest również absolutnym rekordzistą w długości użytkowania krów – liczba krów, które przekroczyły 100.000 kg mleka w produkcji życiowej stawia ten kraj na pierwszym miejscu w świecie. Jest to efekt filozofi hodowlanej i mądrości holenderskich hodowców, którzy „od zawsze” w długim użytkowaniu krów upatrywali źródła odatkowych zysków i poprawy rentowności produkjci mleka.

Aktualnie (21 kwietnia 2016 r.) liczba krów w Holandii, które osiągnęły w produkcji życiowej 100.000 i więcej kg mleka, wynosi już 30.309, a przyrost takich „rekordzistek” od 1 stycznia 2016 roku wyniósł 700 sztuk! Codziennie przybywa więc kilka krów o tak doskonałem wydajności życiowej- zostaniesz przekierowany na stronę holenderską gdzie każdego dnia dopisywane są krowy 100-tysięczne i gdzie na bieżąco można śledzić ten proces. Wpisując nazwę interesującego nas buhaja w rubrykę „Vader” możemy dowiedzieć się każdego dnia ile jego córek osiągnęło produkcję życiową 100.000 kg mleka. Wpisując datę np. 01-01-2016 w rubrykę „Datum vanaf” uzyskamy informację, ile krów w Holandii przekroczyło tę granicę od początku bieżącego roku.

Informacje techniczne
Galeria Zapytaj o produkt

Masz pytania? Zadzwoń!

507 061 008

lub wypełnij formularz kontaktowy

Pytanie o produkt:
Rozwiń
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest AQUABLEND SP. Z O. O. POLSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, prowadząca działalność pod adresem: Partyzantów 8/55, 80-254 Gdańsk.