Mówiąc o mastitis trzeba powiedzieć o jego gospodarczym znaczeniu. Straty w wyniku tej choroby są zdecydowanie największe, określa się je nawet na dwukrotnie wyższe niż w przypadku chorób związanych z niepłodnością. Poniższe tabele pokazuje straty jakie ponosi hodowca spowodowane przez mastitis (źródło: Current Concepts of Bovine Mastitis. 1996. National Mastitis Council, Inc. Madison)

Dlaczego więc pomimo ponad 60 letnich badań i doświadczeń nie udało się tego zjawiska ograniczyć?
Przyczyny tkwią w szczegółach, które w każdym gospodarstwie są różne.
Kiedy dochodzi do infekcji.
Jeżeli nie jest to następstwo urazu mechanicznego to najbardziej prawdopodobną drogą zakażenia jest kanał strzykowy. Bakterie mogą go pokonać na różne sposoby.

  • bakterie namnażają się w kanale strzykowym pomiędzy kolejnymi dojami i w trakcie doju przenikają do zatoki mlekonośnej, gdzie znajdują doskonałe środowisko do namnażania się, szczególnie jeżeli w wymieniu jest bardzo mało komórek somatycznych.
  • bakterie wnikają do kanału strzykowego na wskutek nacisku na końcówkę strzyka podczas ruchu krowy ewentualnie podczas „popuszczania mleka”.
  • podczas doju mechanicznego w efekcie tzw. zwrotnego opłukiwania strzyka (backflushing) w sytuacji zbyt małego odbioru mleka przez kolektor lub zasysania powietrza przez kubek udojowy.
  • podczas kuracji antybiotykowej przez zbyt głębokie wkładanie kaniuli tubostrzykawki.
  • w wyniku doju krowy zdrowej po krowie zarażonej bez wcześniejszej dezynfekcji urządzenia udojowego.

Te wszystkie drogi zakażenia są do  opanowania przez hodowcę. Ale to nie wszystkie przyczyny zapaleń wymienia.
Dość poważnym źródłem podwyższenia komórek somatycznych w mleku i możliwości pojawienia się podklinicznych stanów zapalnych są czynniki środowiskowe i żywieniowe. Mówimy tu głównie o dobrym zarządzaniu stadem .
System utrzymania ma znaczny wpływ na zdrowotność wymienia. Duże zagęszczenie stada i brak miejsc legowiskowych dla wszystkich krów z czystą ściółką powoduje układanie się krów na gankach gnojowych. Bakterie chorobotwórcze mają bezpośrednią styczność ze strzykami. Stosowanie dippingów poudojowych z tzw. filtrem jest jednym ze sposobów ograniczenia zakażeń, zewnętrznych. Podobnie jest podczas utrzymywania krów mlecznych na „głębokiej ściółce” Tu ryzyko zakażeń jest znacznie większe niż w systemie obór płytkich.

Kolejnym punktem zakażeń jest skażenie pasz mikotoksynami. Toksyny wraz z krwią przedostają się do wymienia. System immunologiczny krowy sam próbuje skutecznie zwalczyć toksyny, powodujące często uszkodzenia komórek sekrecyjnych, tkanki wyścielającej zatoki mlekonośne i kanały mleczne,  . Powoduje to wzrost ilości komórek somatycznych w mleku. Jeżeli ilość leukocytów „skierowana” do zwalczania toksyn jest zbyt mała dochodzi do powstania mastitis. Ustrzec się tego można np. poprzez wybór odmian bardziej odpornych na porażenia fuzaryjne, prawidłowy zbiór roślin pastewnych, stosowanie inokulantów podczas kiszenia pasz objętościowych. W przypadku stwierdzenia (lub podejrzenia)  skażenia pasz mikotoksynami konieczne staje się używanie adsorbentów mikotoksyn.

Kolejnym czynnikiem powodującym wzrost mastitis w stadzie to jałówki remontowe.  Z badań amerykańskich  wynika, że prawie 90% jałówek w wieku 12-24 miesiące może być zakażonych.  Jak dochodzi do infekcji? To jest jeszcze nie do końca poznane, ale przyjmuje się je za  naturalnie siedliskowe, bytujące na skórze, w paszach i ściółce oraz poprzez ssące muchy, bytujące na końcówkach strzyków. Duże prawdopodobieństwo zakażenia jest poprzez skarmianie przez cielęta mleka od krów z mastitis. Do zakażeń może dojść także przez wzajemne ssanie się cieląt (bytujące bakterie w jamie gębowej). Dlatego tak ważnym jest wprowadzenie profilaktyki DC u jałówek wysokocielnych.