Jak zapobiegać KETOZIE

Przede wszystkim prawidłowo prowadzić krowę w okresie zasuszenia, nie doprowadzać do nadmiernego otłuszczenia (ocena wg skali BCS to 3,5). Ważnym czynnikiem jest także uzupełnianie dawek pokarmowych krów zasuszonych w prawidłowe dodatki mineralne, o odpowiedniej proporcji P:Ca, w ostatnich 3-4 tygodniach zasuszenia dodawanie soli anionowych.
Prawidłowe żywienie w okresie okołoporodowym , a więc odpowiednie wprowadzenie do dawki pasz treściwych i kontrolowanie ich spożycia i kondycji krów. Idealnym sposobem jest tworzenie grup technologicznych i prowadzenie żywienia o monodietę opartą o TMR, gdyż częste zmiany żywienia są prekursorem powstawania ketozy. Także częstymi przyczynami jest skarmianie pasz sprzyjających ketozie –szczególnie nadmiaru buraków cukrowych, liści buraczanych i zepsutych kiszonek ( lub źle zakonserwowanych). Szczególnego znaczenia nabiera wprowadzenie do dawek dodatków wspomagających przemiany energetyczne i stosowanie tzw. stabilizatorow laktacji, będących wysokoskoncentrowaną energią.
Dzisiaj wielu lekarzy weterynarii jest zaopatrzonych w gluko i ketonomerty. Poniżej podajemy prawidłowe zawartości glukozy i ciał ketonowych we krwi. Poza stosunkiem tłuszczu do białka w mleku jest to podstawowy miernik dla określenia stadium ketozy.

STAN KLINICZNY POZIOM GLUKOZY WE KRWII POZIOM CIAŁ KETONOWYCH WE KRWII
mg/dl mmol/l mg/dl mmol/l
KROWA ZDROWA 40-60 2,22-3,33 2-5 0,11-0,27
STAN SUBKLINICZNY 30-40 1,65-2,22 5-15 0,27-0,82
STAN KLINICZNY <30 <1,65 >15 >0,82

Dzienne zapotrzebowanie krów na glukozę wynosi 0,5 kg na dobę na potrzeby bytowe oraz ok. 0,05 kg na każdy wyprodukowany litr mleka. Tak więc krowa o wydajności 40 litrów dziennie potrzebuje 2,5 kg glukozy i ta ilość powinna być dostarczana systematycznie w ciągu doby.
Głównymi prekursorami glukozy jest w 70% kwas propionowy, kwas mlekowy i pirogronowy.
Bardzo ważne są także dostarczane z paszą aminokwasy. Głównymi paszowymi źródłami glukozy (szybkich przemian) są : ziarna zbóż, ,buraki cukrowe, melasa i wysłodki buraczane melasowane. Coraz częściej dla krów podaje się także bioglicerynę lub inne preparaty oparte o glicerynę lub glikol propylenowy, jako źródło szybkiej energii.

Poniższy wykres przedstawia jak przebiega bilans energetyczny krowy w okresie laktacji.

Dr Inż. Tomasz Soukop

W następnym serwisie o kwasicy. Zapraszamy.