Wysoka wydajność mleczna krów upodabnia je coraz częściej  do sportowców wyczynowych. Trzeba w szybkim czasie i  w odpowiedniej ilości dostarczyć organizmowi energii. Czy to jest takie łatwe?  Sportowcy wyczynowi mają do dyspozycji armię lekarzy, dietetyków, fizykoterapeutów- hodowcy bydła mlecznego są tego niestety pozbawieni i ich działania są trudniejsze. Krowa nie powie wprost co jej dolega czy ewentualnie czego jej brakuje. Daje jednak wiele sygnałów mówiących o błędach, szczególnie żywieniowych.
Tu my, hodowcy musimy się nauczyć je rozróżniać i dostrzegać.
Podstawowe choroby przemiany materii ( czytaj. błędy żywieniowe) to KETOZA i KWASICA. Wielu hodowców nie jest w stanie zdiagnozować ich,  a często po diagnozie lekarza weterynarii prawidłowo przeprowadzić okresu leczenia. A trzeba powiedzieć, że większość krów wysokomlecznych ociera się o te dwie jednostki chorobowe. Tylko szybka reakcja może zapobiec ich rozwojowi. Dziś o ketozie.

Co to jest KETOZA i przyczyny jej występowania

Prosto mówiąc jest to choroba przemiany materii powstającą na wskutek zaburzeń w przemianach energetycznych  w organizmie krowy. Rozróżniamy tu ketozę pierwotną, spowodowaną błędami żywieniowymi w okresie zasuszenia oraz  ujemnym bilansem energetycznym po wycieleniu.
Ketoza wtórna występuje najczęściej na wskutek niedożywienia spowodowanego wystąpieniem innych jednostek chorobowych takich np. jak: przemieszczenie trawieńca, endometritis ( a szczególnie zatrzymanie łożyska i zapalenie błon śluzowych macicy), mastitis, urazowe zapalenie czepca czy kulawizn.Ketoza pokarmowa występuje  w przypadku błędnych, niezbilansowanych dawek pokarmowych, szczególnie jeżeli idzie o pasze sprzyjające fermentacji w  żwaczu lub skarmiania pasz zepsutych.
Mechanizm powstawania ketozy jest prosty. Wysoka produkcja mleka i znaczny niedobór energii pochodzącej z pasz powoduje uruchomienie rezerw  energii, zmagazynowanych w tkance tłuszczowej. Ta niedostateczna ilość węglowodanów powoduje spadek poziomu glukozy we krwi, glikogenu w wątrobie oraz kwasu szczawioctowego w mięśniach natomiast wzrost wolnych kwasów tłuszczowych (WKT).  Choroba występuje najczęściej po ocieleniu, w okresie osiągania przez krowę maksymalnej wydajności mlecznej. Brak reakcji na to zjawisko prowadzi do rozpoczęcia procesu ketogenezy i wzrostu poziomu ciał ketonowych we krwi i moczu. Dłuższe utrzymywanie się ujemnego bilansu energii prowadzi do powstawania, w wyniku dość skomplikowanych przemian fizykochemicznych w organizmie, wyższego poziomu ciał ketonowych oraz kwasu acetyloacetonowego . Związki ketonowe usuwane są z organizmu krowy wraz z moczem, mlekiem, potem oraz wydychanym powietrzem, co jeszcze bardziej uszczupla rezerwy energii w organizmie.

Jak rozpoznać KETOZĘ

Podstawowe objawy to głównie utrata apetytu i niechęć w pobieraniu pasz a szczególnie kiszonek. Utrata apetytu wiąże się z osłabionym przeżuwaniem a to prowadzi do gwałtownego spadku wydajności. Postępujące objawy szybko doprowadzają do utraty masy ciała na wskutek próby uruchomienia przez organizm resztek rezerw z tkanki tłuszczowej, odłożonej w okresie zasuszenia. W wydychanym powietrzu wyraźnie jest czuć woń acetonu lub acetylenu. Kał u krów  porażonych ketozą jest suchy i twardy, pokryty śluzem. Występują częste zaparcia. Krowy porażone, a nie leczone, wykazują objawy porażenie poporodowego, może dojść także  do śpiączki i do śmierci.