Siaromierz, kolostrometr - AquaBlend
facebook
KROWY MLECZNE ZDROWIE I WYDAJNOŚĆ
zapytaj o produkt

Siaromierz - Kolostrometr

 

Prosty sposób na pomiar zawartości
Immunoglobulin G (IgG) w siarze u bydła.

Karmienie cieląt siarą dobrej jakości zaraz po urodzeniu jest kluczowe dla kształcenia ich odporności. Skuteczną metodą mierzenia jakości siary jest użycie siaromierza. 
Produkt ten służy do pomiaru gęstości względnej siary, na którą wpływa zawartość immunoglobulin. Siara o niskiej gęstości względnej zawiera małą ilość IgG i może być uważana za słabej jakości- siara o wysokiej gęstości względnej natomiast, zazwyczaj uważana jest za lepszej jakości i o wyższej zawartości immunoglobulin. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż na pomiar może wpłynąć również wysoki poziom innych białek oraz minerałów. 

Sposób użyciasiaromierz

Napełnij cylinder siarą i pozostaw ją do schłodzenia do temperatury pokojowej (20oC/68oF). Następnie pozwól pływakowi z podziałką swobodnie pływać na powierzchni płynu bez kontaktu ze ściankami cylindra.  

Jak odczytać: Skala na powierzchni siary wskazuje gęstość względną.

Siaromierz  jest delikatnym narzędziem i powinien być czyszczony po każdym użyciu. Produkt ten jest dostępny z lub bez cylindra. Należy zachować ostrożność przy używaniu innego cylindra- wewnętrzna średnica powinna wynosić więcej niż 4.5cm, aby wyeliminować błędy wynikające z napięcia powierzchniowego. 

Jeżeli wynik znajduje się w czerwonej strefie, należy uzupełnić siarę wcześniej zamrożoną siarą dobrej jakości lub ogólnie dostępnym suplementem. Alternatywnie, należy podać większą ilość siary o niskiej zawartości IgG. 
Jeżeli wynik znajduje się w strefie jasnozielonej, podanie zwierzęciu dużej ilości siary zaraz po urodzeniu powinno być wystarczające. Siara tej jakości nie powinna być zamrażana do późniejszego użytku. 
Wynik znajdujący się w ciemnozielonej strefie oznacza, że siara jest doskonałej jakości. Nadmierna ilość siary może być zamrożona do późniejszego użytku. 

Pamiętaj, że nawet siara najwyższej jakości będzie korzystna dla cieląt tylko, jeżeli zostanie podana 1-2 godzin po urodzeniu.

Nasi partnerzy

ColoQuick Key dollar Ropa Pharm Holm & Laue Lohmann Tentego

Realizacja: agencja interaktywna B2Internet