facebook
KROWY MLECZNE ZDROWIE I WYDAJNOŚĆ

Praktyczne wskazówki

Jak ustawić Igloo w stosunku do kierunku wiatru?

Ponieważ Igloo H&L jest chronione z więcej, niż trzech stron, kierunek wiatru odgrywa drugorzędną rolę.  Podczas planowania należy mimo to przestrzegać następujących punktów:

  • Igloo należy ustawić w ten sposób, żeby stało bokiem do kierunku głównego wiatru (np.  kierunek głównego wiatru jest zachodni to   wejście ustawiamy w kierunku północ lub południe). Strefa mikroklimatyczna jest chroniona również wówczas, gdy zmieni się kierunek wiatru i będzie wiać z dokładnie przeciwnej strony.
  • Zadbać należy również o wystarczające zadaszenie Igloo, aby opady nie docierały do przedniej strefy i nie moczyły podściółki. Zacienienie igloo redukuje poza tym jego nagrzewanie w bardzo gorące dni. Idealne byłoby zbudowanie konstrukcji dachowej na osi zachód-wschód i umiejscowienie Igloo w północnej części zadaszenia.
  • Uwzględnić należy zawsze uwarunkowania lokalne. Budynki, żywopłoty i drzewa mogą mieć wpływ na kierunek wiatru i nagle skierować powiew wiatru z zupełniej innej strony.

Czy konieczna jest ochrona zewnętrznej strefy do legowiska?

Jeśli zadbamy o wystarczający wysięg dachu (ok. 1 metr wysięgu przy  3,5 – 4 m wysokości dachu), to opady nie będą stanowiły problemu. Również w przypadku bardzo wietrznych lokalizacji nie powinniśmy zamykać boków sytemu igloo, w ten sposób można skierować wiatr w złym kierunku. Z każdą zamkniętą ścianą zwiększa się ilość substancji szkodliwych pozostających w środku i zmniejsza dopływ świeżego powietrza.
W przypadku ekstremalnych wiatrów sprawdziło się zamkniecie strefy wypoczynku do wysokości drabin paszowych. Chroni to leżące cielęta i nadal zapewnia dobre powietrze w „oborze”.

Kiedy przenieść cielęta do igloo na świeżym powietrzu?

Najlepiej natychmiast. Cielę po urodzeniu należy dokładnie osuszyć, żeby, zwłaszcza w zimie, nie przemarzło i przenieść je do indywidualnego igloo. Może tam przebywać już podczas etapu oseskowego (pierwszy tydzień życia), a już po kilku dniach cielę można przenieść do grupowych  kojców najmłodszych cieląt.

Nasi partnerzy

ColoQuick Key dollar Ropa Pharm Holm & Laue Lohmann Tentego

Realizacja: agencja interaktywna B2Internet