facebook
KROWY MLECZNE ZDROWIE I WYDAJNOŚĆ

Praktyczne wskazówki w zakresie zarządzania siarą i urodzeniami

 

Dlaczego maksymalna higiena przy zarządzaniu urodzeniami jest tak ważna dla późniejszego okresu? Poród jest dla cielęcia olbrzymim fizycznym obciążeniem i prawdziwym wyzwaniem dla jego sytemu odpornościowego. Przechodzi ze sterylnego środowiska macicy w środowisko pełne zanieczyszczeń. Zaczyna się wyścig między bakteriami chorobotwórczymi a przeciwciałami.

Należy zwracać uwagę na następujące punkty

  • Boks, w którym cielęta przychodzą na świat należy wyczyścić i zdezynfekować.
  • Należy zadbać o wystarczająco dobrą ściółkę.
  • Boksy indywidualne mają pierwszeństwo przed boksami grupowymi. Boksy należy tak urządzać, żeby krowa nadal miała kontakt wzrokowy z innymi krowami.
  • Okolice łonowe i tylne nogi matki należy przed porodem wyczyścić.
  • Optymalne zaopatrzenie cielęcia w pierwsze mleko (patrz checklista).
  • Cielę należy możliwie wcześnie odseparować od matki.
  • Cielę należy zaprowadzić do wyczyszczonego i zdezynfekowanego boksu indywidualnego lub igloo.

Co robić, jeśli cielę po urodzeniu nie oddycha?

Pierwsze sekundy po urodzeniu są często decydujące dla życia lub śmierci nowonarodzonego cielęcia, szczególnie w przypadku trudnych porodów śluz zalega często w tchawicy i płucach. Wówczas należy szybko reagować.
Nie należy jednak podnosić cielęcia za tylne  nogi lub jego wieszać aby pozwolić na odpłyniecie śluzy z tchawicy, bo może to prowadzić do skaleczeń.
Znacznie skuteczniejszą i łagodniejszą alternatywą jest odessanie śluzu za pomocą pompy ratującej życie cieląt CalfVital. Składa się ona z kolby ssącej z łatwą manualną obsługą. Poręczny lejek wsuwa się przez pysk cielęcia, a proste tłoki kolby odsysają bardzo skutecznie śluz z dróg oddechowych.
Jeśli jednak cielę nadal nie oddycha, druga nakładka na pompę ratującą życie cieląt CalfVital pomoże skutecznie przywrócić oddech. Zintegrowany zawór dba o to, aby nie powstało zbyt duże ciśnienie, co chroni wrażliwe pęcherzyki płucne.

Co robić, jeśli cielę nie wypije 4 litrów siary?

Bezpośrednio po urodzeniu cielęta mają często silną potrzebę ssania. Im wcześniej zaczniemy karmić, tym bardziej prawdopodobne jest, że cielę wypije całą ilość.

Jeśli będzie to jednak niemożliwe, mamy dwie możliwości

  • podać siarę za pomocą sondy do wlewów dożwaczowych (po uprzednim zaleceniu przez weterynarza) lub
  • podać ponownie pozostałą część w ciągu 4 – 6 godzin (mleko powinno zostać schłodzone i później ponownie ogrzane).

Podawanie roztworu z elektrolitami w formie wlewu dożwaczowego

W prosty sposób można wprowadzać do żwaczy chorych cieląt większe ilości roztworów odżywczych lub leków za pomocą sondy do wlewów dożwaczowych i worka ColoQuick.

Nasi partnerzy

ColoQuick Key dollar Ropa Pharm Holm & Laue Lohmann Tentego

Realizacja: agencja interaktywna B2Internet