Premiksy dla bydła - mieszanki paszowe | AquaBlend
facebook
KROWY MLECZNE ZDROWIE I WYDAJNOŚĆ

Dodatki mineralno-witaminowe w postaci premiksów i mieszanek paszowych

 

Nowoczesne żywienie krów

Ideą, proponowanych przez nas dodatków mineralnych w kombinacji z aplikatorem wtłaczającym je w wodociąg
z wodą pitną jest ich jak najdokładniejsze dozowanie i dostarczenie każdej sztuce odpowiednich ilości makro
i mikroelementów, witamin lub innych podłączonych do systemu produktów.

Dozowanie dodatków mineralnych za pomocą wody pitnej gwarantuje wysoką przyswajalność, zapewnia optymalną homogenizację oraz eliminuje błąd ludzki w żywieniu krów mlecznych. Zmiana ilości dozowanych składników nie nastręcza żadnych problemów. Sterujemy to pokrętłem aplikacji, zgodnie z instrukcją obsługi.
Aplikator może z powodzeniem stosowany być w oborach, jałownikach, wypajalniach oraz w chlewniach i kurnikach.

Jak to zrobić?

  • Montujesz aplikator w system poidlany w oborze. Pamiętaj aby obieg wody kończył  się na poidłach.
  • Aplikator to pompa membranowa. Krowa pijąc wodę wyzwala pulsu i pobór produktu.
  • Pijące wodę krowy pobierają podłączone do systemu składniki, mogą to być minerały, witaminy, dodatki energetyczne, suplementy odpornościowe, itp.

 

Każda krowa pije wodę - Wykorzystaj to!

 

Każda krowa chora czy zdrowa pije wodę w relacji do wydajności mlecznej. Im więcej mleka tym wyższe zapotrzebowanie i więcej wypijanej wody ( pamiętajmy, że na każdy wyprodukowany litr mleka krowa pobiera 4 litry wody). Montując aplikator dozujący w swojej oborze zapewniasz każdej krowie proporcjonalną do wydajności ilość dodatków mineralnych, witaminowych, energetycznych i innych.

Pobór wody i dodatków mineralnych po wycieleniu

                                                                              Pobór wody po wycieleniu w relacji do poboru paszy i wydajności mlecznej

 

Tradycyjny system zaopatrzenia mineralno-witaminowego, polegający na grupowym dozowaniu minerałów nie uwzględnia różnic produkcyjnych. Najczęściej karmimy średnią grupę ( nawet stosując grupy technologiczne), doprowadzając do przedawkowania lub do niedoborów składników mineralno-witaminowych w dawce. Tylko część zwierząt otrzyma optymalną ich ilość.
Każde zwierzę pobierając wodę, pobiera składniki mineralne i witaminy. Zależnie od masy ciała, fazy laktacji, wydajności mlecznej, czy mięsnej  woda pobierana jest w różnych ilościach . Poziom zapotrzebowania na wodę zwierzę ustala sobie indywidualnie. Różne jest także pobranie wody w zależności od rodzaju skarmianych pasz.

Nasi partnerzy

ColoQuick Key dollar Ropa Pharm Holm & Laue Lohmann Tentego

Realizacja: agencja interaktywna B2Internet