facebook
KROWY MLECZNE ZDROWIE I WYDAJNOŚĆ
zapytaj o produkt

TO I OWO O TRAWIENIU I WCHŁANIANIU
 

Jednym z podstawowych warunków zachowania zdrowia organizmu jest właściwe odżywianie i przyswajanie składników pokarmowych. Tylko dzięki prawidłowo funkcjonującemu układowi pokarmowemu zapewniamy właściwe trawienie i wchłanianie substancji odżywczych. W żywieniu człowieka jest to stosunkowo proste, gdyż zawsze możemy sami wybrać jakiś dodatek, zmienić dietę porozmawiać z lekarzem czy też ostatecznie poszukać wiadomości w Internecie.

W żywieniu zwierząt nie wygląda to już tak różowo, gdyż krowa nie powie co jej dolega, co ją boli lub co by sobie dziś zjadła. O prawidłowe żywienie MUSI zadbać hodowca. Tylko prawidłowe żywienie to temat morze. Najważniejsze jest to, by zrozumieć pewne podstawowe zjawiska zachodzące w organizmie podczas trawienia i poznać drogi przepływu składników pokarmowych.
 

Wchłanianie pokarmu przebiega  przez powierzchnię błon śluzowych i błon komórkowych. Zachodzi głównie w jelicie cienkimi dzięki pracy komórek, głównie ich swoistej wybiórczości, wspomagane przez procesy dyfuzji i osmozy. Tylko nieliczne substancje wchłaniane są w innych częściach przewodu pokarmowego: jama ustna, żołądek, jelito grube.
Trawienie składników rozpoczyna się już w jamie ustnej, bowiem  ślina zawiera amylazę - enzym rozkładający skrobię na prostsze składniki. Później działa jeszcze jedna amylaza, tym razem produkowana w trzustce i na koniec enzymy jelitowe: maltaza, izomaltaza, sacharaza i laktaza. Ostatecznie w wyniku działania tych enzymów pozostają najprostsze "klocki" tej układanki- węglowodany proste.


Trawieniu białek rozpoczyna się w żołądku i w nim  biorą udział także enzymy- proteazy żołądkowe, trzustkowe i jelitowe. Enzymy te powstające w trzustce i żołądku wydzielane są w nieaktywnej, prekursorowej postaci. W żołądku działa pepsyna, z kolei trzustka wydziela trypsynę, chymotrypsynę, elastazę i karboksypeptydazy (wszystkie w postaci nieaktywnej). Na koniec do "akcji" wkraczają enzymy jelitowe. Ostatecznie "na placu boju" pozostają aminokwasy – też takie "klocki", z których składają się białka.


Tłuszcze, ważny składnik diety, są estrami kwasów tłuszczowych i glicerolu. Nie dzieje się to od razu. Tłuszcze są trawione dwustopniowo. W pierwszym etapie następuje ich emulsyfikacja, czyli rozpad na kropelki, pod wpływem działania soku żółciowego. W drugim etapie, za pomoc odpowiednich enzymów: lipaz, zostają rozłożone na glicerol i wolne kwasy tłuszczowe – takie kolejne „cegiełki”. Niezbędne są tutaj sole żółciowe wydzielane przez wątrobę. Takie zemulsyfikowane cząstki rozkładane są następnie przez lipazę trzustkową, która "odczepia" kwasy tłuszczowe od glicerolu. Powstałe produkty rozpadu rozpuszczają się lepiej w tłuszczach niż w wodzie. dlatego niezbędna jest dalsza pomoc soli żółciowych tworzących tzw. micele - rodzaj przenośnika dostarczającego te produkty do błony śluzowej jelita, gdzie ulegają wchłonięciu.

Ale węglowodany, białka i tłuszcze to nie całość składników pokarmowych jakie musimy dostarczyć zwierzęciu, by mógł nie tylko normalnie funkcjonować, ale także prowadzić wysoką produkcje. Konieczne jest dostarczenie odpowiedniej ilości witamin oraz mikro- i makroelementów.


Tak jak zapotrzebowanie na  podstawowe składniki pokarmowe zależne jest od fazy laktacji, od poziomu produkcji, tak samo zmienia się zapotrzebowanie na składniki mineralne i witaminy. Wchłanianie witamin i minerałów odbywa się w przeważającej części jelicie cienkim, chociaż część jest wchłaniana także w żołądku i jelicie grubym. Zachodzi pytanie, w jakiej formie wchłaniane są mikro- i makroelementy? W formie jonów. Frakcja stała przechodzi w formę jonów i w takiej postaci na zasadzie osmozy przechodzą do krwiobiegu i do naczyń limfatycznych. Witaminy dzielą sie na rozpuszczalne w tłuszczach (głównie A,D,E,K) i w wodzie (większość witamin z gr.B). Witaminy przechwytywane są przez komórki śluzówki i przekazywane są do krwi i chłonki.

Witaminy i składniki mineralne, ze względu na odmienną budowę, wchodzą w interakcje pomiędzy sobą, jak również z innymi składnikami powodując pogorszenie lub polepszenie wchłaniania danej witaminy lub składnika mineralnego. Również wiele czynników zewnętrznych takich jak np. światło, powietrze, wysoka temperatura, promieniowanie czy  zły bilans mineralno-witaminowy mają wpływ na niszczenie witamin i brak pełnego wchłaniania mikro i makroelementów. I tak np. witamina B3(niacyna), bez odpowiedniej ilości witaminy C i fosforu jest słabo przyswajalna. Witamina B7(biotyna)- bez odpowiedniej ilości magnezu, manganu i reszty witamin z grupy B będzie słabo wchłaniana. Podobnie jest z minerałami. Wapń bez witaminy D i E, magnez bez witaminy C, B1, fosforu i wapnia, selen bez witaminy A,D,E – mają nikłe szanse na pełne wchłonięcie. Co więc zrobić by poniesione koszty na odżywianie mineralno-witaminowe przyniosły największe  korzyści?

Jednym ze sposobów jest skorzystanie z dodatków mineralnych i witamin w formie płynnej. W żywieniu drobiu stosuje się to od lat. Może czas i wprowadzić to w żywieniu przeżuwaczy na większą skalę?

Dr. Inż. Tomasz Soukup

Nasi partnerzy

ColoQuick Key dollar Ropa Pharm Holm & Laue Lohmann Tentego

Realizacja: agencja interaktywna B2Internet