facebook
KROWY MLECZNE ZDROWIE I WYDAJNOŚĆ

Dodatki mineralno-witaminowe podawane wraz z wodą 

Nowoczesne żywienie krów

Ideą, proponowanych przez nas dodatków mineralnych w kombinacji z aplikatorem wtłaczającym je w wodociąg
z wodą pitną jest ich jak najdokładniejsze dozowanie i dostarczenie każdej sztuce odpowiednich ilości makro
i mikroelementów, witamin lub innych podłączonych do systemu produktów.

Dozowanie dodatków mineralnych za pomocą wody pitnej gwarantuje wysoką przyswajalność, zapewnia optymalną homogenizację oraz eliminuje błąd ludzki w żywieniu krów mlecznych. Zmiana ilości dozowanych składników nie nastręcza żadnych problemów. Sterujemy to pokrętłem aplikacji, zgodnie z instrukcją obsługi.
Aplikator może z powodzeniem stosowany być w oborach, jałownikach, wypajalniach oraz w chlewniach i kurnikach.

Jak to zrobić?

  • Montujesz aplikator w system poidlany w oborze. Pamiętaj aby obieg wody kończył  się na poidłach.
  • Aplikator to pompa membranowa. Krowa pijąc wodę wyzwala pulsu i pobór produktu.
  • Pijące wodę krowy pobierają podłączone do systemu składniki, mogą to być minerały, witaminy, dodatki energetyczne, suplementy odpornościowe, itp.

 

Każda krowa pije wodę - Wykorzystaj to!

 

Każda krowa chora czy zdrowa pije wodę w relacji do wydajności mlecznej. Im więcej mleka tym wyższe zapotrzebowanie i więcej wypijanej wody ( pamiętajmy, że na każdy wyprodukowany litr mleka krowa pobiera 4 litry wody). Montując aplikator dozujący w swojej oborze zapewniasz każdej krowie proporcjonalną do wydajności ilość dodatków mineralnych, witaminowych, energetycznych i innych.

Pobór wody i dodatków mineralnych po wycieleniu

                                                                              Pobór wody po wycieleniu w relacji do poboru paszy i wydajności mlecznej

 

Tradycyjny system zaopatrzenia mineralno-witaminowego, polegający na grupowym dozowaniu minerałów nie uwzględnia różnic produkcyjnych. Najczęściej karmimy średnią grupę ( nawet stosując grupy technologiczne), doprowadzając do przedawkowania lub do niedoborów składników mineralno-witaminowych w dawce. Tylko część zwierząt otrzyma optymalną ich ilość.
Każde zwierzę pobierając wodę, pobiera składniki mineralne i witaminy. Zależnie od masy ciała, fazy laktacji, wydajności mlecznej, czy mięsnej  woda pobierana jest w różnych ilościach . Poziom zapotrzebowania na wodę zwierzę ustala sobie indywidualnie. Różne jest także pobranie wody w zależności od rodzaju skarmianych pasz.

 

Mikro i makroelementy z wodą pitną

 

 

Ustalając zestawienie dziennej dawki pokarmowej dla krów mlecznych, kalkulacje ograniczają się przeważnie do obliczeń zawartości białka, wartości strukturowych oraz energii w suchej masie.

Należy jednak pamiętać, że mikro i makroelementy również podawane powinny być w odpowiednich proporcjach.

 

Odpowiedni bilans mineralny odpowiada za:

 

  • procesy trawienne
  • odpowiednią odporność chorobową
  • wychów młodych zwierząt oraz produkcję mleczną, szczególnie krów wysokowydajnych
  • względy oszczędnościowe

 

Płynne dodatki mineralne, zapewniają optymalne wykorzystanie znajdujących się w nim mikro i mikroelementów.

Badania naukowe udowodniły, że płynna jonowa forma, szybciej

i efektywniej pochłaniana jest do układu krwionośnego

a procentowy stosunek ich wykorzystania w organizmie nieporównywalnie wyższy. Płynne dodatki mineralne zapewniają oszczędne, adekwatne do potrzeb zużycie.

 

 

Przyswajalność w organizmie

 

Płynne dodatki  mineralne to skoncentrowany bardzo czysty roztwór  elektrolitów.

Mikro i mikroelementy wchłaniane są do organizmu, bezpośrednio po przekazaniu ich do poszczególnych odcinków układu pokarmowego, przyspieszając tym samym procesy absorpcyjne. Zestawienie komponentów oraz ich jonowa forma powoduje ich optymalne wykorzystanie.

 

Czystość

 

Farmaceutyczna czystość mikro i makroelementów stosowanych do produkcji, zapewnia wysokowartościowy, czysty roztwór.

Czystość materiałów stosowanych do produkcji w kombinacji z wysokim stopniem przyswajalności w organizmie rozwiązuje problem gnojowicy, w której odpowiednio niższa zawartość fosforu, amoniaku i innych pierwiastków  korzystniej wpływają na środowisko.

 

Dozowanie poprzez pompę wodną

 

Dozowanie za pomocą pompy dozującej, jest unikalną metodą zaopatrywania krów w mikro i makroelementy.

Woda, jest idealnym środkiem transportu dla pierwiastków podawanych sukcesywnie i bez przerwy w małych porcjach, konsumowanych przez krowy w czasie poboru wody.

Sposób, ten pozwala na automatyczne zaopatrywanie krów w mikro i makroelementy bezpośrednio z poideł.

 

Negatywny wpływ żwacza

 

Do 80% pobieranej przez krowy wody omija żwacz przechodząc bezpośrednio do trawieńca, dzięki czemu wrażliwe pierwiastki nie niszczone są przez florę bakteryjną w żwaczu.

 

 

Dozowanie płynnych dodatków

 

Odpowiednia, dostateczna dawka, zamyka się w granicach między 30 a 60 gram na krowę dziennie i zależna jest od wydajności mlecznej, indywidualne zapotrzebowanie ustala jest sama krowa

 

  • chora krowa = > traci apetyt = > pije wodę
  • nisko produktywna krowa => wypija mniej wody => pobiera mniej produktu
  • wysoko produktywna krowa => wypija więcej wody => pobiera więcej produktu

 

 

Ten bardzo prosty i zarazem logiczny sposób, umożliwia dostarczenie odpowiedniej ilości mikro i makroelementów indywidualnie każdej krowie w stadzie.

Dozowania dodatków paszowych: mikro i makroelementów, witamin dodatków energetycznych, odbywa się przy pomocy aplikatora dozującego Dostec.

 

Dostec (220 V), to pompa membranowa zaopatrzona w wodomierza z czujnikiem, zawór zwrotny oraz inżektor wtryskujący. Dodatki paszowe pobierane są tylko wtedy kiedy pobierana jest woda.

 

Nasi partnerzy

ColoQuick Key dollar Ropa Pharm Holm & Laue Lohmann Tentego

Realizacja: agencja interaktywna B2Internet