facebook
KROWY MLECZNE ZDROWIE I WYDAJNOŚĆ
zapytaj o produkt

Automat do pojenia cieląt H&L 100

 

Karmienie cieląt: Automatyczne, a jednak zindywidualizowane

 

W przeszłości, głównym celem skomputeryzowanych urządzeń do karmienia automatycznego było karmienie możliwie dużej ilości cieląt przy możliwie małych nakładach pracy.


Współcześnie, technologia musi elastycznie dostosowywać się do zmieniających się sytuacji hodowlanych, i - przykładowo - musi być w stanie zaoferować różne programy karmienia dla różnych typów pasz, oczywiście z jednoczesnym dostosowaniem do poszczególnych zwierząt, oraz przy uwzględnieniu optymalnego stanu ich zdrowia. System karmienia automatycznego H&L 100 już w przeszłości skutecznie realizował wszystkie te funkcje w praktyce. Jednakże, w przypadku gospodarstw rozwijających się, istotne stają się inne czynniki: zapewnienie maksymalnej higieny, gromadzenie i analiza istotnych danych o zwierzętach, oraz skuteczna i wydajna organizacja pracy.

Dzięki stacjom higienicznym oraz programowi zarządzającemu CalfGuide, system H&L 100 nieustannie podnosi branżową poprzeczkę w obszarze automatycznego karmienia cieląt. Na kolejnych stronach zaprezentujemy sposób, w jaki H&L zrewolucjonizuje Państwa pracę!

Zindywidualizowane karmienie cieląt 

Karmienie dużej ilości cieląt świeżo zmieszanym mlekiem oraz przy programie dostosowanym do poszczególnych zwierząt stanowi ogromne wyzwanie. Automat H&L 100 radzi sobie z nim doskonale.

Zawsze świeżo zmieszane 

Wiele konwencjonalnych automatów karmiących działa na zasadzie centralnego systemu rozdzielania mleka, co ma jedną poważną wadę: w temperaturze 40° C zawartość bakterii w mleku podwaja się co 20 minut. System H&L 100 pozwala na mieszanie świeżego mleka dla każdego cielęcia, oraz wyeliminowanie potencjalnie zanieczyszczających system osadów.

Zindywidualizowane mieszanie 

Centralny system rozdzielania mleka stosowany w automatach konwencjonalnych posiada kolejną znaczącą wadę: Współczesne programy karmienia (np. programowanie metaboliczne) wymagają wyższego stężenia preparatu mlekozastępczego na początku chowu (np. 160 g/l) w celu osiągnięcia pobudzenia metabolicznego. Jednakże w fazie odsadzenia konieczne jest mniejsze stężenie (130 g/l). Tego rodzaju zindywidualizowane podejście stanowi podstawowy wymóg nowoczesnych strategii żywienia i może być wdrożone wyłącznie pod warunkiem indywidualnego mieszania mleka dla każdego cielęcia - tak jak robi to H&L 100!

Spokojne i posłuszne cielęta 

Jako że automat H&L 100 nie ogranicza karmienia do określonych pór dnia, cielęta mogą z niego korzystać w dowolnym momencie. Dzięki temu nie będą one postrzegać ludzi jako karmicieli i zachowają spokój podczas wchodzenia ludzi do cielętnika. Młodsze i słabsze zwierzęta będą miały mnóstwo czasu na przedostanie się do urządzenia oraz spożycie pokarmu. Ponieważ urządzenie pracuje w okresach połowy doby, nie ma odgórnie ustalonego czasu, w którym cielęta będą myślały, iż nastał czas karmienia, schodząc się gromadnie do stacji. Ponadto, "antypiracki" zawór mleka zapewnia, iż silniejsze zwierzęta nie będą podkradały pokarmu słabszym. Rezultat: spokojna i zrównoważona grupa cieląt.

Proces odsadzania 

System H&L 100 przygotowuje zwierzęta do przejścia na karmienie paszą w sposób płynny i efektywny. Na końcu fazy diety mlecznej zmniejsza on przydział mleka w małych krokach o 0,21 litra na dzień, symulując rozwój przedżołądka.

Waga zwierzęca

Wykorzystując układ ważenia, H&L 100 odnotowuje dzienny wzrost cieląt. Informacje te są następnie stosowane do utworzenia i prowadzenia odrębnej listy alarmów, a cielęta rosnące szybciej są odsadzane w oparciu o ich rozwój wagowy.

Koncentrat paszowy

Na stacji paszowej cielęta mogą być karmione zwyczajowymi starterami paszowymi lub śrutą. Ilość żywności, jakie spożyło każde zwierzę jest dokładnie ustalana, a pozostałe ilości uwzględniane w całym procesie. Także tutaj możliwe jest programowanie indywidualnego podawania mleka w oparciu o bieżący pobór paszy.

Elastyczne programy karmienia 

Nowoczesne programy karmienia powinny być zawsze dostosowane do wieku, gatunku, poszczególnego celu chowu lub zdrowia zwierzęcia. H&L 100 w optymalny sposób stosuje wszystkie te kryteria.

Programowanie metaboliczne 

 

Opis

Metaboliczny program żywieniowy z automatem H&L 100

Przydzielana ilość na połowę doby (12 godzin)

Wiek, dni

Stężenie CMR 160 g/l

Stężenie CMR 120 g/l

 

Właściciele gospodarstw wiedzą, iż karmienie wczesne i intensywne pod względem ilości i mieszanki w pierwszych tygodniach życia z reguły skutkuje znacząco wyższym udojem na późniejszych etapach. Jednakże prawidłowe przeprowadzenie odsadzenia cieląt po fazie ad libitum stanowi szczególnie trudne wyzwanie. Dzięki automatowi H&L 100, każde cielę jest odsadzane powoli - pod względem zarówno ilości, jak i stężenia mleka.

Szybkie i wydajne mieszanie mleka w proszku 

Elastyczność w karmieniu oznacza także możliwość stosowania szeregu różnych preparatów mlekozastępczych i dodatków. Istotne jest zapewnienie optymalnego przygotowywania mleka, oraz dokładnego rozpuszczania proszku. Mieszadło H&L PowerMixer miesza proszek mleczny w mgnieniu oka, a zwierzę otrzymuje swą świeżą porcję bezpośrednio do smoczka po zaledwie 3 sekundach.

Skuteczne zarządzanie dodatkami 

Do mleka można dodać bardzo niewielkie ilości kwasów (lub innych dodatków) w celu ustabilizowania układu trawiennego oraz przewodu pokarmowego. W przypadku zwierząt chorych, do mleka można także dodać lekarstwa, lub podawać je w ramach specjalnego programu karmienia uwzględniającego elektrolity. Dla maksymalnej funkcjonalności urządzenia dostępne są dwie jednostki dozujące - istnieje możliwość wyboru pomiędzy dwoma dozownikami proszku, lub jednym dozownikiem dla dodatków proszkowych, i jednym dla dodatków płynnych.

Dieta na pełnym mleku 

Program pełnomleczny urządzenia H&L 100 pozwala na karmienie zwierząt pełnym mlekiem. W tym przypadku pełne mleko jest pobierane ze zbiornika, lub ze specjalnego urządzenia H&L Milkboy. Urządzenie to przechowuje 110 litrów mleka - tuż obok dozownika. Jego duże koła ułatwiają transport z pomieszczenia przechowywania do automatu. Wbudowane mieszadło jest bezpośrednio sterowane przez program H&L 100. Zastosowana wydajna chłodnica wodna nie wymaga elektryczności ani żadnego innego osprzętu. 

Czysty i niezawodny 

Automat karmiący powinien ułatwiać pracę, oraz działać 24 godziny na dobę. Powinien on ponadto pracować niezawodnie, nawet w trudnych warunkach roboczych - wszystkie te wymogi spełnia nasz produkt H&L 100

Mycie przewodów włącznie ze smoczkami 

Dotychczas stosowane instalacje cechowało gromadzenie się osadów z zanieczyszczonego mleka w oprzewodowaniu; wynikało to z zaniedbań w czyszczeniu lub niezbyt częstym jego wykonywaniu. Unikalna, pionierska stacja HygieneStation oferuje teraz możliwość automatycznego wypłukiwania i czyszczenia całego oprzewodowania mlecznego po każdym karmieniu, aż po smoczek. Redukuje to narażenie cieląt na czynniki chorobotwórcze, poprawia ich zdrowie oraz zmniejsza konieczność czyszczenia manualnego. 

Osłona na owady w standardzie 

Wrażliwy obszar mieszania karmy chroniony jest przez dwoje dużych drzwi. Wskutek tego do mleka nie mogą przedostać się muchy, oraz można zapobiec problemom z urządzeniem. Drzwi mogą zostać zamknięte, eliminując wszelkie zagrożenia.

Gotowość pracy w dowolną pogodę 

Zwierzęta uwielbiają przebywać na otwartej przestrzeni - tak samo jak automat H&L 100! Jest on wyposażony w program zapobiegania zamarzaniu, który uruchamia się automatycznie w momencie wykrycia mrozu. Sprzęt oferuje możliwość bezpiecznego przemycia powierzchni zewnętrznych automatu wodą, jako ze wszystkie komponenty wrażliwe są osłonięte oraz zabezpieczone przed rozpryskami wody.

Łatwość konserwacji 

Automat H&L 100 pozwala na łatwe i regularne sprawdzanie działania: Menu konserwacji sterownika ułatwia przeprowadzanie wszystkich testów kluczowych podzespołów. 
W przypadku wystąpienia zmiany warunków ogólnych, należy pamiętać o skalibrowaniu parametrów. To również jest bardzo proste. Oprogramowanie urządzenia przeprowadza użytkownika przez procedurę kalibracyjną, wskazując czynności konieczne do wykonania na poszczególnych krokach. Zalecamy oddawanie automatu H&L 100 do przeglądu przez wyspecjalizowanych techników serwisowych raz do roku. Zapewni to optymalne działanie w przyszłości.

Wysokiej jakości komponenty 

Wszystkie podzespoły urządzenia stykające się z pokarmem są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej lub z materiałów odpowiednich do kontaktu z żywnością. Układ mieszania proszku mlecznego, wyposażony w ślimak o dużej mocy, skonstruowany jest z uwzględnieniem wysokich obciążeń. W związku z tym może on prawidłowo dozować prawie wszystkie proszki mleczne. Układ ten jest nadzwyczaj skuteczny dzięki wężownicy wymiennika ciepła o łącznej długości 7,5 metra. Układy elektroniczne są proste i niezawodne, dzięki czemu są w stanie wytrzymać ciężkie warunki pracy w gospodarstwie rolnym.

Lepsza praca – większa wydajność i sprawność 

Dwie zalety w jednym: Urządzenie H&L 100 nie tylko eliminuje konieczność prowadzenia trudnych i żmudnych prac, lecz również poprawia jakość karmienia.

Koniec z dźwiganiem 

Twój kręgosłup Ci podziękuje - nie trzeba już dźwigać wiader! Wystarczy jedynie wsypać preparat mlekozastępczy do kosza zasypowego, lub wlać mleko pełne do zbiornika. Niska wysokość napełniania (112 cm) ułatwia uzupełnianie proszku. Do kosza można w wygodny sposób wsypać 2 torby proszku mlecznego o łącznej masie 50 kg - oznacza to rzadsze sprawdzanie napełnienia.

Zwiększony zysk dzięki większej wydajności 

Zoptymalizowane i skuteczne wczesne karmienie niesie szereg potencjalnych korzyści. Cielęta, których zapotrzebowanie energetyczne jest wcześniej i obficiej zaspokajane wcześniej rozpoczynają laktację i produkują więcej mleka! Automat H&L 100 dostarcza również najlepszych warunków dla zapewnienia zdrowia zwierząt. Oznacza to mniejsze straty, niższą umieralność i większą ilość potomstwa stada, dając z kolei możliwość selektywnego doboru kolejnych cieląt, oraz sprzedaży nadmiarowych jałówek z zyskiem. Co więcej: zmniejszenie koniecznych nakładów pracy zwalnia zasoby, które można wykorzystać w inny sposób.

Więcej czasu i elastyczność 

Opiekuj się cielętami wtedy, kiedy TY to zaplanujesz - nie pozwalaj im dyktować sobie planu dnia. Zazwyczaj w porze porannej i wieczorem istnieje szereg innych zadań i obowiązków do wykonania: dojenie i karmienie krów, przygotowywanie śniadania dla rodziny, zawożenie dzieci do szkoły, i tym podobne. H&L 100 karmi twoje cielęta za Ciebie - musisz jedynie regularnie sprawdzać jego działanie oraz stan i zachowanie zwierząt. Ponadto, dzięki nowej stacji higienicznej HygieneStation, czas konieczny do nauczenia cieląt korzystania z urządzenia jest zredukowany do minimum. Więcej informacji o procesie leczenia zawarto w rozdziale "Higieniczna Stacja". 

Zautomatyzowane procesy robocze 

Dzięki automatowi H&L 100 każdy pracownik będzie wiedział co i kiedy robić. W odgórnie zadanych okresach czasu wykonują oni zadania takie jak uzupełnianie paszy, wymiana smoczków, itp. Ponadto, opcjonalne oprogramowanie CalfGuide jeszcze bardziej ułatwia ten proces: oferuje ono pomocną funkcję "zarządzania zadaniami", podpowiadając pracownikowi rano zadania, które będą musiały być wykonane w trakcie dnia. 

Automat karmiący, który rośnie wraz z gospodarstwem 

Automat H&L 100 pozwala na karmienie do 100 cieląt przy 4 stanowiskach, lub, w określonych warunkach, nawet do 150 cieląt! Niezależnie od sytuacji, nasz system modułowy pozwala na rozbudowanie urządzenia w dowolnym momencie, ze wszystkimi dostępnymi opcjami. Oznacza to oszczędność kosztów oraz możliwość dołożenia całej gamy wyposażenia w późniejszym czasie.

Nasi partnerzy

ColoQuick Key dollar Ropa Pharm Holm & Laue Lohmann Tentego

Realizacja: agencja interaktywna B2Internet