facebook
KROWY MLECZNE ZDROWIE I WYDAJNOŚĆ

Veel variatie in ketose

 

Eén op de negen Nederlandse melkkoeien heeft eerste maanden na afkalven last van stofwisselingsziekte ketose

 

Ketose is een  stofwisselingsziekte bij melkkoeien, die voornamelijk optreedt aan het begin van de lactatie als gevolg van een negatieve energiebalans. Koeien kunnen zowel de klinische als de subklinische vorm van ketose ontwikkelen na het afkalven. Dieren met klinische ketose – ook wel slepende melkziekte genoemd – vertonen ziekteverschijnselen, zoals een verminderde voeropname, een verlaagde melkproductie en sloomheid. In ernstige gevallen kunnen de koeien zelfs zenuwverschijnselen zoals likzucht, vraatzucht en dwangbewegingen laten zien.
 

Koeien met slepende melkziekte moeten individueel worden behandeld, bijvoorbeeld met een c propyleenglycol en glucocorticosteroïden. Koeien met subklinische ketose hebben (nog) geen voor de gezondheid en vruchtbaarheid. Subklinische ketose treedt veel vaker op dan slepende melkziekte en kan het beste worden aangepakt als een koppelprobleem. Problemen met subklinische ketose bij de verse koeien zijn een aanwijzing dat het management of het rantsoen in de droogstand of aan het begin van de lactatie niet goed is georganiseerd op het bedrijf.

Ketose bij 11,2 procent koeien met ketose hebben sterk verhoogde gehalten van bepaalde stoffen in bloed, urine en melk. Deze stoffen heten ketonlichamen. Voorbeelden hiervan zijn aceton (kun je ruiken bij slepende melkziekte) en bètahydroxyboterzuur (bhbz). Bepaling van het gehalte bhbz in het bloed wordt gebruikt als referentietest om vast te stellen of een koe ketose heeft. Hierbij wordt een concentratie van 1,20 mmol per liter vaak als grenswaarde gehanteerd.

Een term die ook wel wordt gehanteerd voor ketose is hyperketonemie, wat letterlijk aanduidt dat de koe een te hoge concentratie van ketonlichamen in het bloed heeft. Omdat de concentratie ketonlichamen ook in de melk en urine stijgt bij een koe met ketose, kun je daarin testen of een koe ketose heeft. Dit gebeurt momenteel bijvoorbeeld al bij de melkmonsters van de melkproductieregistratie (mpr).

 De faculteit Diergeneeskunde in Utrecht heeft in 2010 in samenwerking met CRV een onderzoek uitgevoerd om het opsporen van koeien met ketose tijdens de mpr te verbeteren. Het onderzoek leverde tegelijkertijd ook waardevolle gegevens op over het optreden van ketose op Nederlandse melkveebedrijven. De faculteit Diergeneeskunde heeft gedurende een jaar lang een groot aantal melkveebedrijven verspreid over Nederland bezocht. Hierbij is onder meer de‘ketosestatus’ van de bedrijven bepaald.

Do góry

Onze partners

ColoQuick Key dollar Ropa Pharm Holm & Laue Lohmann Tentego

Uitvoering: agencja interaktywna B2Internet