Co więc zrobić, gdy nasze podejrzenia są o zakażeniu stada?

Przede wszystkim skontaktować się z lekarzem weterynarii, który zweryfikuje nasze podejrzenia. Mimo że choroba ta nie jest , na dzień dzisiejszy, zwalczana z urzędu podlega rejestracji.

Jaką więc wybrać drogę by zwalczyć tę chorobę w naszym stadzie?. Drogi są praktycznie dwie. Pierwsza oparta jest na badaniach serologicznych, kwalifikacji stada na zakażone i nie-zakażone i następnie badaniu zwierząt seroujemnych na obecność wirusa lub antygenu w stadach zakażonych. Jest to droga austriacka. . Drugi sposób zwany szwajcarskim, polega  na badaniu wszystkich zwierząt na obecność wirusa, eliminacji zwierząt PI i późniejszym monitorowaniu stad.

Sposób drugi trwa o wiele krócej, ale wymaga znacznie wyższych nakładów finansowych i dobrej organizacji całego systemu  pobierania i badania dużej liczby próbek w dość krótkim przedziale czasowym.

Dla zobrazowania skali tego problemu mogą świadczyć liczby. W Polsce na podstawie ostatnich kilku lat  badań przeglądowych ( z próbek dostarczonych do analiz) obecność przeciwciał neutralizujących wirus BVD-MD stwierdzono u prawie 83% zwierząt. Najwyższe odsetki dodatnich seroreagentów zanotowano w województwach: kujawsko-pomorskim (98%), zachodnio-pomorskim (93%), wielkopolskim (91%), podkarpackim (92%), podlaskim (93%) i mazowieckim (95%). Najniższy odsetek zwierząt serologicznie pozytywnych stwierdzono w województwie lubuskim (40%) oraz pomorskim (58%). Badania nie wykazały żadnych istotnych różnic w odsetku seroreagentów dodatnich w stosunku do wirusa BVD-MD w zależności od płci badanych zwierząt, przeciwciała występowały u 89% buhajów oraz 83% krów. Istotnym czynnikiem wpływającym na odsetek osobników serododatnich miał wiek  zwierząt. Przeciwciała neutralizujące wirus BVD-MD posiadało 68% krów wobec 32% jałowic.

Na zakończenie

  • nie ma możliwości leczenia BVD, istnieje natomiast możliwość kontrolowania i zwalczania choroby,
  • szczepienie zwierząt nie prowadzi do uwolnienia od choroby gdyż wirus nadal pozostaje w stadzie, zapobiega to jednak rozprzestrzenianiu się choroby, celem szczepień prowadzonych w stadzie  jest tylko i wyłącznie minimalizowanie strat. Ważne jest, że szczepienie zwierząt w stadzie jest nieodzowne w wyeliminowaniu BVD,
  • eliminacja choroby ze stada opiera się głównie na wykrywaniu  i eliminacji osobników trwale zakażonych (PI).

Dr Inż. Tomasz Soukup