Jak więc rozpoznać, czy nasze stado może być zarażone wirusem BVD-MD?

Najprostszym sposobem są przeprowadzane okresowo badania przesiewowe stada ponieważ w warunkach terenowych zakażenia przebiegają najczęściej bezobjawowo, co utrudnia często nawet postawienie podejrzenia obecności wirusa. Dopiero pojawienie się objawów klinicznych, charakterystycznych dla tego zakażenia   (spadek wydajności mlecznej, wzrost ilości zapaleń wymienia, zahamowanie wzrostu młodzieży, zwiększony udział upadków w grupie młodzieży, wzrost problemów natury oddechowej, pokarmowej i rozrodczej) z dużą pewnością pozwoli zdiagnozowanie jednostki chorobowej. Jednakże to spowoduje już znaczne rozprzestrzenienie się wirusa w stadzie.

Już wielu lekarzy weterynarii posiada testy do oznaczania miana BVD-MD w mleku. Najprostszym sposobem jest wykonanie takiego testu na całym mleku zbiorczym. Wynik pozytywny to dla hodowcy najczęściej ciężka ( i kosztowna) droga.

Jak znaleźć najprostszym sposobem sztuki serododatnie? Doić partiami i pobierać próby. Można wtedy określić grupę krów, którą jest wolna lub zakażona wirusem. Z wyselekcjonowanej grupy należy pobrać mleko indywidualnie. Testem taki jest np. test IDEXX HerdChek® BVDV Ab.

Innym sposobem jest badanie laboratoryjne krwi. Dzisiaj można pulować próby po np.20. Potani to koszty badań bo można ściśle określić grupę  sztuk zakażonych, którą należy już podzielić na mniejsze grupy. Potem niestety należy znaleźć siewcę poprzez kolejne badania.

A jak określić w warunkach terenowych,  bez badań czy nasze stado jest narażone na tę chorobę?

Ponieważ zachorowania o najcięższym przebiegu dotyczą najczęściej cieląt i jałówek należy zwrócić głównie uwagę  na:

  • rodzenie się cieląt słabych i podatnych na infekcje przewodu oddechowego i pokarmowego ( zespół płucno-jelitowy)
  • pojawienie się wad wrodzonych jak wodogłowie, zaćma ( ślepota), braki w owłosieniu, zaburzenia równowagi pourodzeniowej ( związanych z niedorozwojem móżdżku)
  • opóźnienia wzrostu w stosunku do innych cieląt
  • zwiększona ilość zejść śmiertelnych w pierwszym roku życia

Starsze zwierzęta wykazują objawy różnorodne, najczęściej jednak są to:

  • zmniejszony apetyt lub brak apetytu
  • ślinotok, wycieki z nosa, kaszel
  • obniżony wskaźnik zacieleń, ronienia, mumifikacje płodu
  • zmiany w obrębie błon śluzowych ( zaczerwienienia, owrzodzenia, nadżerki).

Jakie są więc źródła zakażenia?

W przypadku stad wolnych od obecności wirusa w stadzie najczęstszą drogą zakażeń jest wprowadzanie nowych zwierząt z zewnątrz ze stad o nieuregulowanym statusie. Tu należy skierować apel do kupujących – żądajcie aktualnych badań w kierunku nie tylko IBR-IPV ale także BVD-MD. Warto czasami zapłacić te 200-300 złotych więcej w momencie zakupu niż ponosić potem o wiele wyższe koszty zwalczania. Tu się kłania stara dewiza, profilaktyka zawsze jest tańsza od leczenia.

Innym sposobem zakażenia są buhaje w punktach kopulacyjnych ( a takie są jeszcze na terenie naszego kraju). Może się zdarzyć, że buhaj mimo że jest seroujemny mógł być zakażony. Badanie tzw. serokonwersji pozwala wykluczyć styczność buhaja z zakażonymi krowami.

Bardzo rzadko zdarza się zakażenie przez obsługę, choć jest to możliwe w przypadku braku podstawowych  zasad higieny. Na przykład: odbiór porodu od sztuki zakażonej i przy braku dezynfekcji odbiór porodu od sztuki seroujemnej. Możliwe jest wtedy przeniesienie wirionów z resztkmi wód płodowych . Na dzień dzisiejszy badanie poziomu przeciwciał BVD-MD wśród krów wysokocielnych raczej nie wchodzi w rachubę w typowym produkcyjnym gospodarstwie.

Do zakażeń może także dojść podczas pastwiskowania bydła i kontaktu sztuk zakażonych ze zdrowymi. Udział w targach i wystawach bydła może stanowić także potencjalne źródło zakażenia, chociaż dzisiaj większość wystaw zwierząt hodowlanych ( organizowanych przez PFHBiPM i regionalne Związki Hodowców Bydła Mlecznego) przeprowadza badania sztuk wystawowych w kierunku IBR-IPV oraz BVD-MD.