Pytaniem, które nasuwa się wielu żywieniowcom jest DLACZEGO u jednych rolników jest wysokiej jakości pasza objętościowa, a u drugich niska? To, moim zdaniem, mentalność. Rolnik czeka, aby mieć dużą masę trawy. Nie zdaje sobie sprawy, że ilość zebranych jednostek pokarmowych z 3 pokosów jest wyższa niż z dwóch, mimo mniejszej masy ogólnej.
Czemu tak się dzieje? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Z kontaktów z hodowcami wynika, że najczęściej to tradycja. Ojciec tak robił i ja tak robię. Nie wnikam w fakt, że czasami (jak w tym roku, kiedy wiosenne warunki pogodowe pokrzyżowały szyki wielu hodowcom) z różnych względów opóźnia  lub przyśpiesza się zbiór. To często jest też wymóg firm świadczących usługi. Przyjeżdżają do jednej miejscowości i chcą zrobić ( by obniżyć koszty transportu) to za jednym zamachem nie patrząc, że u jednego rolnika trawa jest za młoda lub przyjeżdżają, gdy większość traw ( kukurydzy) jest za stara. To niestety, przy brakach technicznego wyposażenia, jest nieuniknioną sytuacją.

Omijając więc błędy w zbiorze spróbujmy przeliczyć dawki pokarmowe po minimalnych i maksymalnych wartościach pokarmowych.
Pamiętajmy, że zapotrzebowanie na białko ogólne dla krowy o masie 650 kg wynosi 440 gram na potrzeby bytowe i  85 gram na każdy wyprodukowany 1 kg mleka. Na energię  przy 650 kg  krowa zużywa 37,7 MJ NEL na potrzeby produkcyjne i 3.17MJ NEL na każdy 1 litra mleka przy standardowych parametrach ( 4,1% tłuszczu i 3,3% białka) . Dla suchej masy zapotrzebowanie jest następujące: na potrzeby bytowe 10 kg sm i na potrzeby produkcyjne 0,35 kg Sm/kilogram mleka.
Zapotrzebowanie dla „naszej” krowy, ważącej 650 kg i produkującej  45 litrów mleka wynosi więc: dla białka 440 +  (45×86)= 4310 g, dla energii 37,7 +(45×3,17)=180,4 MJ NEL i dla suchej masy 10 + (45x 0,35)= 25,7 kg sm.

 

  Dawka przy minimalnych parametrach