Płynne mieszanki paszowe

Dozowanie dodatków mineralnych za pomocą wody pitnej gwarantuje wysoką przyswajalność, zapewnia optymalną homogenizację oraz eliminuje błąd ludzki w żywieniu krów mlecznych. Zmiana ilości dozowanych składników nie nastręcza żadnych problemów. Sterujemy to pokrętłem aplikacji, zgodnie z instrukcją obsługi. Aplikator może z powodzeniem stosowany być w oborach, jałownikach, wypajalniach oraz w chlewniach i kurnikach. KAŻDA KROWA PIJE WODĘ - WYKORZYSTAJ TO!

Zobacz produkty

Pojenie cieląt

Rodzaj i sposób żywienia cieląt ma ogromne znaczenie, ponieważ wpływa na ich zdrowotność, przyszłe użytkowanie produkcyjne oraz rozpłodowe, głównie jałówek. Wszystko to decyduje z kolei o opłacalności produkcji. Odchów cieląt jest jednym z najtrudniejszych okresów dla hodowców, a jednocześnie bardzo ważnym elementem, którego nie wolno zaniechać, ponieważ pierwsze kilka tygodni ma znamienny wpływ na rozwój układu odpornościowego i pokarmowego cielęcia.

Zobacz produkty

Chów cieląt

Trzymywanie cieląt w budkach igloo przynosi dla nich wiele korzyści zdrowotnych. Badania i obserwacje zwierząt przetrzymywanych w budkach na wolnym powietrzu potwierdzają skuteczność tej metody odchowu w zakresie znacznej poprawy odporności na choroby. Badania wykazały, iż cielęta odchowywane w cielętnikach zamkniętych zapadały na biegunki i zapalenia dróg oddechowych, w przeciwieństwie do cieląt utrzymywanych na powietrzu.

Zobacz produkty

Handel bydłem

Kolebką pochodzenia użytkowanego dzisiaj powszechnie na świecie bydła czarno-białego jest Fryzja, leżąca w większej części w Holandii. Większość liczących się europejskich populacji powstała właśnie pod wpływem bydła fryzyjskiego, importowanego przede wszystkim z tego kraju. Również polskie bydło czarno-białe zostało wytworzone w wyniku krzyżowania miejscowego bydła z bydłem fryzyjskim (pochodzącym po części także z Niemiec), a historia tego procesu liczy przynajmniej sto kilkadziesiąt lat.

Zobacz produkty

Separatory gnojowicy

Ciąbła potrzeba poprawy wydajności mlecznej w gospodarstwa mlecznych, cechują się coraz większą potrzebą poprawy komfortu krów. Krowy średnio leżą przez 14 godzin dziennie. Każda godzina wygodnego odpoczynku to klucz do dodatkowych litrów mleka. Oznacza to, że gnojowica to wspaniały produktem ubocznych w gospodarstwach mlecznych. Suchy separat jest ciężkim i odpornym produktem, dzięki czemu idealnie nadaje się do tworzenia wygodnych legowisk dla krów. Ponadto, gnojowica jest z reguły zawsze pod ręką, już nigdy więcej nie będziesz oszczędzać na ściółce.

Zobacz produkty

AquaBlend - produkty i usługi dla hodowców bydła

Ciągły wzrost kosztów produkcji, niska cena za mleko a z tym zmniejszająca się rentowność produkcji mleka wymaga na hodowcach poszukiwania oszczędności.

Czytaj więcej

Pomimo tego, że coraz większa rzesza hodowców przywiązuje baczną uwagę do prawidłowego żywienia cieląt siarą, obserwacje praktyczne oraz wyniki badań wskazują, że…

Czytaj więcej

AquaBlend Sp. z o.o. P.S.K.

NIP: 9571081640
KRS: 0000702080
ul. Partyzantów 8/55
80-254 Gdańsk
Rozwiń
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest AQUABLEND SP. Z O. O. POLSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, prowadząca działalność pod adresem: Partyzantów 8/55, 80-254 Gdańsk.